Od redakcji:

Słaby, słabszy, najsłabszy. To nie tylko stopniowanie przymiotnika „słaby”, ale mówiąc wprost, ogólny wydźwięk opinii firm i stowarzyszeń z branży o roku 2023. Dla wielu firm miniony rok był po prostu: trudny, na pewno: słabszy niż poprzedni 2022 i w wielu wypadkach: najsłabszy od kilku lat. Fakt zaś, że są to opinie udzielone przez kierownictwo firm, opinie w miarę zgodne, świadczy, że kolokwialnie mówiąc: „mamy problem” i kolejny rok będzie czasem intensywnej pracy nad poprawą wyników. Nie da się tego zrobić oszczędnościami wewnętrznymi, bo te już w wielu firmach poczyniono, czekamy więc wszyscy na poprawę kondycji budownictwa, stabilność/przewidywalność cen energii, realne wsparcie OZE i rozwiązania rządowe związane z uporządkowaniem zasad udzielania dofinansowań np. na pompy ciepła. Rok 2024: będzie lepiej? Musi być lepiej! I tego całej branży życzymy.

Bezpłatna prenumerata