Kontakt

Wydawca e-czasopisma i portalu InstalReporter

Adres korespondencyjny:
INSTALpress s.c.
ul. Miklaszewskiego 14A/63
02-776 Warszawa
e-mail: redakcja [at] instalreporter.pl
*************************************
*************************************

  Zespół redakcyjny:

Małgorzata Tomasik
Redakcja
600 211 999
mtomasik [at] instalreporter.pl
Sylwia Śmiecińska
Reklama
600 106 196
ssmiecinska [at] instalreporter.pl
Wioleta Chrostowska
Skład i łamanie
wchrostowska [at] instalreporter.pl

Dodaj komentarz

Bezpłatna prenumerata