Nowość w InstalSystem 5 i EnergoSystem 5 – obliczenia LENI zgodnie z PN-EN 15193-1+A1

Podczas sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków konieczne jest uwzględnienie instalacji wbudowanego oświetlenia. Z wymogu tego wyłączone są budynki i lokale mieszkalne.

Wraz z darmową aktualizacją 26.1 dla pakietów InstalSystem 5 i EnergoSystem 5 udostępniona została możliwość szczegółowego wyznaczania wskaźnika LENI (ang. Lighting Energy Numerical Indicator) zgodnie z normą PN-EN 15193-1+A1, na podstawie jednostkowych mocy opraw oświetleniowych. LENI jest liczbowym wskaźnikiem energii oświetlenia, w KWh/(m2 rok), pozwalającym na ocenę wpływu energii potrzebnej do oświetlenia budynku na ogólną charakterystykę energetyczną budynku. Dzięki możliwości edycji biblioteki opraw oświetleniowych dostępnych w programie użytkownik może w intuicyjny i łatwy sposób edytować i dodawać nowe warianty.

Szczegółowe informacje o tej i innych nowościach wydania 26.1 zaprezentowano w filmie.

Bezpłatna prenumerata