Termomodernizacja kotłowni: dlaczego warto oprócz urządzenia grzewczego wymienić także pompę obiegową?

W dzisiejszych czasach efektywność energetyczna jest niezwykle istotna zarówno dla ochrony środowiska, jak i dla oszczędności finansowych. W kontekście modernizacji kotłowni, wymiana urządzenia grzewczego i pomp obiegowych odgrywa kluczową rolę. Przedsięwzięcie termomodernizacji jest złożonym procesem i odbywa się na wielu płaszczyznach, dlatego należy podejść do termomodernizacji kotłowni kompleksowo i razem z urządzeniem grzewczym np. kotłem na paliwo stałe, wymienić pompy obiegowe i pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej, a także pozostałe elementy instalacji. W starszych kotłowniach zainstalowane są nieefektywne urządzenia grzewcze, a także pompy obiegowe najczęściej stało-obrotowe, których zużycie energii elektrycznej może sięgać nawet 520 kWh rocznie, co daje ok 460 zł na rok. Ponadto starsze urządzenia z racji długiej eksploatacji generują hałas, który jest uciążliwy dla mieszkańców i mogą wymagać częstych napraw.

W ofertach producentów pomp znajdują się produkty, które z powodzeniem możemy zastosować w modernizowanych instalacjach grzewczych. Nowoczesne kotłownie wymagają innowacyjnych produktów takich, jak np. Yonos Pico1.0 firmy Wilo montowanych najczęściej w budownictwie jednorodzinnym czy Yonos Maxo także Wilo przeznaczonych do budownictwa wielorodzinnego. Pompy te mają trzy tryby pracy: stała różnica ciśnień, zmienna różnica ciśnień i stała prędkość obrotowa (trzy charakterystyki regulacji). Dla Yonos Pico Plus dokładność ustawienia punktu pracy wynosi 0,1 m, dzięki czemu możemy osiągnąć bardzo wysoki współczynnik sprawności energetycznej, co skutkuje niskim zużyciem energii elektrycznej, nawet do 40 kWh, czyli 36 zł na rok.
Wymiana starych pomp stało-obrotowych na nowe z silnikami elektronicznie komutowanymi z integrowaną, elektroniczną regulacją wydajności pozwala zadbać o cały system grzewczy. Płynne dopasowanie wydajności w zależności od potrzeb systemu grzewczego eliminuje hałas, a także powstawanie kawitacji i ostatecznie korozji.
Nowoczesne pompy zaprojektowano tak, by ich montaż przy wymianie nie powodował dodatkowych utrudnień i był intuicyjny dla instalatora.
Standardowa długość montażowa, a także kompaktowa budowa pozwalająca na zmianę położenia interfejsu, tak by zachować łatwy dostęp dla użytkownika. Pompy zawierają komplet uszczelek i wtyczkę Wilo-konektor, do której nie potrzebujemy żadnych narzędzi.
Powyższy typoszereg pomp Yonos Pico1.0 15, 25, 30 1-4/6/8 umożliwia dokładny dobór pompy pod konkretne urządzenie grzewcze. Szeroki zakres regulacji i wyboru trybu pracy gwarantuje z kolei efektywną pracę między innymi układu z pompami ciepła, które najczęściej charakteryzują się pracą w niskotemperaturowych systemach grzewczych.

„Serce to pompa” – dlatego bezwzględnie należy pamiętać o tej ważnej części instalacji. Modernizacja/wymiana samego urządzenia grzewczego nie zagwarantuje wysokiej sprawności układu, a także oszczędności. Dopiero wymiana starych pomp obiegowych na nowe dopełni ten proces i pozwoli uzyskać zamierzone cele, takie jak oszczędności finansowe i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Odpowiedzi udzielił: Kamil Skałecki
Inżynier sprzedaży Wilo Polska

Bezpłatna prenumerata