Przeglądasz:Prawo

Archiwum Prawo

Po pierwszej turze szkoleń EUCERT …okiem organizatorów

Z Pawłem Lachmanem, prezesem PORT PC rozmawiała Małgorzata Tomasik Czy uważa Pan, że szkolenia EUCERT z zakresu pomp ciepła wystartowały w dobrym momencie? Byłoby dobrze, gdyby system certyfikacji EUCERT był wprowadzony kilka lat wcześniej a nie dopiero w 2014 roku… Ale trzeba pamiętać, że przygotowanie i wdrożenie takiego systemu szkoleń musi niestety trwać. To nie tylko kwestia tłumaczeń,...

Nowe rozporządzenie dot. obliczania charakterystyki energetycznej

W  Dzienniku Ustaw z dnia 2 lipca 2014 r. pod poz. 888 opublikowane zostało rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Treść...

PIIB informuje: uprawnienia po deregulacji

Znakowanie wyrobów oznakowaniem CE i znakiem budowlanym

Na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy, za pomocą których można wprowadzić wyrób budowlany do obrotu: 1)      tzw. System europejski, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz 2) tzw. system krajowy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach...

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o wyrobach budowlanych

Rząd przyjął projekt noweli ustaw: o wyrobach budowlanych oraz Prawo budowlane. Ma on umożliwić Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego publikowanie wyników badań materiałów budowlanych. Obecnie GUNB nie ma obowiązku informowania o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych. Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort infrastruktury i rozwoju Urząd będzie zobowiązany publikować wyniki...

Instalator pomp ciepła …z papierami

W celu podniesienia kwalifikacji instalatorów pomp ciepła, do Polski zostanie wprowadzony Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła EUCERT.  System ten jest międzynarodowym znakiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, uznawanym w większości krajów Unii Europejskiej. Certyfikacja jest dobrowolna. Wprowadzenie i rozpowszechnianie standardu EUCERT w Polsce wspierają...

Rusza program Prosument – dofinansowanie mikroinstalacji OZE

Informacje o programie Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów...

Hydraulik w nowym systemie nauczania – coraz mniej praktyki…

Od września 2012 roku szkolnictwo zawodowe w Polsce przeżywa prawdziwą rewolucję. Zmiany są na tyle istotne, że warto im się przyjrzeć bliżej, zanim zdecydujmy się posłać swoje dziecko do konkretnej placówki. Często górnolotnie brzmiący zawód może okazać się kompletnym niewypałem. Najistotniejsze zmiany Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 roku (DzU Nr 205, poz. 1206),...

Wyższe kary za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków oraz dopuszczalnego poziomu hałasu

24 października opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014 (M. P. poz. 821). Stawki opłat podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług...

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

3 października br. weszło w życie rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r., poz. 762). Zmiana ma na celu implementację postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej...

PKN: wykaz aktualnych norm

Na stronie PKN opublikowano komunikat Nr 5 Prezesa PKN w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, na podstawie art. 11 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 2 Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) ogłasza: Wykaz Polskich Norm wycofanych, których status pozostaje aktualny w...
Strona 3 z 6««...234...»»
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017