Przeglądasz:Prawo

Archiwum Prawo

Instalacje wewnętrzne bez pozwolenia na budowę

Czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym od dnia 28 czerwca 2015 r., należy rozumieć całą instalację wewnętrzną? GUNB opublikował interpretację prawną w sprawie tego zagadnienia: „Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w zw. z...

Budynki według nowych standardów energetycznych

Zaostrzenia wymagań dotyczących zmniejszenia zużycia energii użytkowej (izolacyjności przegród budowlanych) i zużycia energii pierwotnej zostało rozłożone na najbliższe kilka lat. Pierwsze zmiany wymaganiach Warunków Technicznych (WT)  weszły w życie w styczniu 2014 r., kolejne zaczną obowiązywać od stycznia 2017, a ostatnie od 2021 roku. Rozłożenie wymagań Warunków Technicznych umożliwi...

Zgłoszenie kotłów do UDT – w teorii i praktyce

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) został powołany w Warszawie 26 października 1950 roku. Minister przemysłu ciężkiego zarządzeniem z 4 grudnia 1951 r. utworzył Biura Dozoru Technicznego w Katowicach, Warszawie i Poznaniu. Bezpośredni dozór nad urządzeniami wykonywany był przez branżowe inspektoraty: kotłowy, dźwignicowy, zbiornikowy i acetylenowo-butlowy. W celu przygotowania Urzędu Dozoru...

Projekt noweli POŚ

Samorządy będą mogły określać, jakimi paliwami stałymi mieszkańcy będą mogli palić w swoich przydomowych kotłowniach, a także minimalne standardy techniczne dla takich urządzeń – wynika z przygotowanego przez posłów PO projektu noweli „Prawa ochrony środowiska”. Przewodniczący sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami Tadeusz Arkit poinformował, że przygotowywane...

Raport 2013: czym ogrzewamy i jak ocieplamy

W Polsce jest ponad 5 mln domów jednorodzinnych, w większości słabo ocieplonych bądź nieocieplonych wcale. Polacy ogrzewają je za pomocą przestarzałych i niskosprawnych kotłów węglowych, w których niejednokrotnie spalany jest węgiel najgorszej jakości. To właśnie ogrzewanie domów jest głównym źródłem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi,...

Nowe przepisy w sprawie rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane

19 listopada weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. poz. 1513). Jego wydanie jest konsekwencją nowelizacji ustawy „Prawo budowlane” dokonaną ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o...

Walka ze smogiem, czyli program PONE …na przykładzie Miasta Krakowa

5 listopada 2014 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę, która  określa zasady udzielania najnowszych dotacji celowych dla mieszkańców Miasta Krakowa w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Oczywiście Kraków to nie jedyne miasto, które ma poważny problem z jakością powietrza wynikającą z emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych (PM10, a...

Nowe regulacje prawne a zmiany dla branży grzewczej w obrocie towarów od 2015 r.

Informacja SPIUG w sprawie podejmowanych działań związanych z wchodzeniem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (tzw. dyrektywa  ErP – Energy rated Products) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie etykietowania. *Opracowanie  Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych We...

Pełne dofinansowanie na mikroinstalacje OZE

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z Zachodniego Pomorza, Pomorza, Dolnego Śląska i Małopolski skorzystają z dofinansowania na wybudowanie prywatnej mikroelektrowni, pompy ciepła czy małej biogazowni, jakie oferuje im program PROSUMENT. Wystarczy, że zgłoszą się do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Niektóre fundusze takie wsparcie zaoferują również...

Ekoprojekt w pytaniach i odpowiedziach

Już 26 września 2015 roku w 30 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego zacznie obowiązywać Dyrektywa Europejska ErP. Ustanawia ona wymóg minimalnej sprawności, maksymalnego poziomu emisji tlenków azotu oraz poziomu emitowanego hałasu przez wprowadzane do sprzedaży urządzenia związane z produkcją energii. Co powinniśmy wiedzieć na temat Dyrektywy?   Konsekwencją Ekoprojektu będzie: - brak...

Opinie uczestników o szkoleniu i certyfikacji EUCERT

Strona 2 z 6123...»»
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017