Dlaczego warto budować dom już w standardzie WT 2021?

W 2017 roku weszły w życie zaktualizowane warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nazywane skrótowo WT 2017. W 2021 roku zostaną one zastąpione warunkami WT 2021. Zmiana wpłynie zdecydowanie na podniesienie wymagań dla standardu energetycznego budynku. Dla budynku jednorodzinnego zużycie energii pierwotnej dla ogrzewania pomieszczeń, wentylacji oraz podgrzewania ciepłej wody...

Jak rozlicza się energię z instalacji fotowoltaicznej?

Energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania całego budynku, w tym jego systemu ogrzewania i chłodzenia, a także podgrzewania ciepłej wody i wentylacji mechanicznej. Zainteresowanie systemami wytwarzającymi energię elektryczną bezpośrednio w budynku jest wysokie. Perspektywa posiadania własnego źródła darmowej energii jest dla wielu właścicieli budynków bardzo nęcąca. Prym wiodą tutaj...

Wymagania efektywności energetycznej dla pojemnościowych podgrzewaczy wody

Od 26.09.2015 r. urządzenia grzewcze muszą odpowiadać minimalnym wymaganiom pod względem efektywności energetycznej zgodnie z dyrektywą UE nr 2009/125/WE (ekoprojekt, ecodesign). Muszą być także znakowane etykietami energetycznymi zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE nr 2010/30/UE (ecolabelling). Dotyczy to m.in. źródeł ciepła, ale również podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody użytkowej czy wody...

Zestawienie kosztów ogrzewania domu pompą ciepła w okresie 6 lat

Szczelność powietrzna budynku

Wentylacja zdecentralizowana jako recepta na problem zastosowania rekuperatora

Optymalna temperatura ciepłej wody użytkowej

Ustawienie właściwej temperatury ciepłej wody użytkowej jest istotne z kilku względów: oddziaływuje ona na samopoczucie człowieka, a pod względem technicznym wpływa na sprawność źródła ciepła, a tym samym na koszty eksploatacyjne. Nastawa temperatury wody użytkowej wpływa także na poziom strat ciepła w podgrzewaczu wody i w całym układzie podgrzewania wody, czego skutkiem może być wzrost...

Ile prądu zużywa wentylacja mechaniczna domu?

Potrzeba stosowania wentylacji mechanicznej zachodzi w szczególności w nowych budynkach niskoenergetycznych, w tym pasywnych. Wynika to z ich bardzo wysokiej szczelności powietrznej (n50) mającej na celu obniżenie potrzeb cieplnych. Koszty inwestycji związane z zastosowaniem wentylacji mechanicznej (rekuperator, kanały dla rozprowadzenie powietrza, nawiewniki, wywiewniki itd.) są zwykle wyższe niż przy...
Strona 1 z 3123
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017