Dlaczego warto budować dom w standardzie WT 2021?

W 2017 roku weszły w życie zaktualizowane warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nazywane skrótowo WT 2017. W 2021 roku zostaną one zastąpione warunkami WT 2021. Zmiana wpłynie zdecydowanie na podniesienie wymagań dla standardu energetycznego budynku.
Dla budynku jednorodzinnego zużycie energii pierwotnej dla ogrzewania pomieszczeń, wentylacji oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, nie będzie mogło przekraczać od 2021 roku jednostkowo 70 kWh/(m2rok) (rys. 1). Tak więc, aby uzyskać pozwolenie na budowę domu od 1 stycznia 2021 r., trzeba będzie wykazać w projekcie domu spełnienie takiego warunku. Będzie to możliwe do uzyskania dzięki zastosowaniu skuteczniejszej izolacji cieplnej przegród oraz wyższej efektywności energetycznej systemu ogrzewania, wentylacji i podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Ile kosztuje budowa domu 150 m2 w standardzie WT 2017?
Za pomocą kalkulatora („Kalkulatory budowlane”, kb.pl), dokonano obliczeń kosztów budowy domu o powierzchni 150 m2. Koszty obejmują materiały oraz robociznę dla budowy domu w tzw. stanie deweloperskim. Nie zostały uwzględnione koszty zakupu działki, wykonania dokumentacji, przyłączy domu, czy pełnego wykończenia wnętrz. Są one jednak takie same dla budynku o standardzie WT 2017, jak i WT 2021, a więc nie wpływają na różnicę kosztów budowy. Koszt budowy ww. domu powinien wynieść 367 600 zł brutto (VAT 8%).

Czy warto wcześniej budować dom według warunków WT 2021?
Już w obecnej chwili warto rozważyć budowę domu według podwyższonego standardu warunków WT 2021. Będzie się to wiązać ze stosunkowo nieznacznym wzrostem kosztów budowy wynikającym przede wszystkim z poprawy standardu izolacji cieplnej.
Pozostanie kwestia doboru systemu ogrzewania (i ewentualnie chłodzenia), wentylacji i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Obecnie są dostępne rozwiązania techniczne pozwalające bez przeszkód spełnić budynkowi wymagania warunków WT 2021.
Warunki Techniczne określają minimalny współczynnik przenikania ciepła Umin dla przegród domu. Przyjęcie warunków WT 2021 oznacza konieczność zwiększenia grubości izolacji cieplnej przegród, a także zakupu okien i drzwi o niższych współczynnikach przenikania ciepła (tab. 1).
Zwiększenie grubości izolacji cieplnej dla tego samego domu w standardzie WT 2021 jest na tyle nieznaczne, że założono koszty prac montażowych, jak dla standardu WT 2017. Podobnie dla okien i drzwi należy się spodziewać, że koszty ich montażu będą praktycznie niezależne od wybranego standardu. Ogólnie można szacować, że wzrost kosztów budowy o standardzie WT 2021 w stosunku do WT 2017 w zakresie materiałów budowlanych, nie powinien przekroczyć +14 290 zł brutto (tab. 2).
Obniżenie strat cieplnych budynku o standardzie WT 2021, powinno pozwolić na wybór systemu grzewczego o niższej wydajności. Czasem może się okazać, że wystarczy zastosować pompę ciepła o mniejszej mocy grzewczej (także mniejszą instalację fotowoltaiczną). Również instalacja ogrzewania podłogowego powinna być tańsza wskutek możliwości skrócenia długości orurowania. Szacunkowo przyjęto obniżenie kosztów o -10%. Bez wpływu na koszty pozostanie raczej wybór układu wentylacji zależny od kubatury obiektu, a także układ podgrzewania ciepłej wody użytkowej zależny od liczby mieszkańców i ich potrzeb (tab. 3).
Uwzględniając wzrost kosztów na podniesienie standardu izolacji cieplnej i jednocześnie obniżenie kosztów budowy systemu grzewczego, można szacować, że budowa domu o wyższym standardzie WT 2021 nie powinna być droższa o więcej niż 9÷10 tys. zł. Stanowi to wzrost kosztów budowy stanu deweloperskiego o około +2,5%. Można to uznać za nieznaczne zwiększenie wydatków na budowę domu, który będzie jednak spełniać podwyższone i przyszłościowe wymagania standardu WT 2021.
Biorąc pod uwagę ilość energii elektrycznej zużywanej przez pompę ciepła dla potrzeb ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także zużycie energii przez rekuperator, można określić ilość energii końcowej (na liczniku energii) jako 4750 kWh/rok (WT 2017) lub 3500 kWh/rok (WT 2021). Koszty zakupu energii oszacowano jako: maks. przy cenie 0,55 zł/kWh brutto w taryfie 1-strefowej G11 i min. przy średniej cenie 0,45 zł/kWh brutto w taryfie 2-strefowej (40% dzień/60% dzień). Różnica powinna wynieść ok. 27% na korzyść domu WT 2021 (rys. 2).

 

Dom WT 2021 – łatwiej o zerowy bilans energii
Budowa domu w standardzie WT 2021 sprzyja jednocześnie uzyskaniu standardu domu z zerowym rocznym bilansem energii.
Jest to możliwe, gdy zostanie zastosowana odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaiczna, która wytworzy co najmniej tyle energii, ile jest zużywane rocznie w budynku. Dzięki temu całkowite koszty zakupu energii nie powinny przekroczyć 200÷250 zł/rok (co jest nieuniknione ze względu na ponoszenie opłat stałych).

 

Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant
www.eko-blog.pl

Bezpłatna prenumerata