Wymagania efektywności energetycznej dla pojemnościowych podgrzewaczy wody

Od 26.09.2015 r. urządzenia grzewcze muszą odpowiadać minimalnym wymaganiom pod względem efektywności energetycznej zgodnie z dyrektywą UE nr 2009/125/WE (ekoprojekt, ecodesign). Muszą być także znakowane etykietami energetycznymi zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE nr 2010/30/UE (ecolabelling). Dotyczy to m.in. źródeł ciepła, ale również podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody użytkowej czy wody grzewczej oraz zestawów (np. kocioł grzewczy z instalacją solarną).

Początkowo wprowadzono zakres klas efektywności dla podgrzewaczy od G do A i dopuszczono do sprzedaży podgrzewacze w szerokim zakresie klasy od F do A. Większość podgrzewaczy miało klasę efektywności C lub D. Od 26.09.2017 wymagania dla takich urządzeń uległy jednak zaostrzeniu, a zakres klas uległ przesunięciu „w górę” – od klasy F do nowej klasy A+ (rys. 1)

 

Zestawienie wymagań dla podgrzewaczy i zasobników wody

Od 26.09.2017 r. wymagania dyrektywy UE nr 2009/125/WE (ekoprojekt, ecodesign) muszą spełniać:
• podgrzewacze wody o mocy 0÷400 kW,
• zasobniki wody o pojemności do 2000 dm3.
Wymagania określają maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń (np. dla gazowych podgrzewaczy wody) oraz maksymalny poziom strat ciepła. Produkty spełniające takie wymagania są znakowane symbolem CE.

Od 26.09.2017 r. wymagania dyrektywy UE nr 2010/30/UE (ecolabelling) muszą spełniać:
• podgrzewacze wody o mocy 0÷70 kW,
• zasobniki wody o pojemności do 500 dm3.
Wymagania określają zasady przyznawania etykiet efektywności energetycznej oraz ich prezentowania. Od 26.09.2017 r. została usunięta najniższa klasa G i wprowadzona najwyższa A+. Do sprzedaży dopuszczone są podgrzewacze wody o klasie efektywności nie niższej niż klasa C.

Jednocześnie od 26.09.2017 do sprzedaży dopuszczane zostają podgrzewacze w wąskim zakresie klas – od C do A+. Oznacza to, że podgrzewacz pojemności 300 litrów zgodnie z metodą obliczeniową rozporządzenia 812/2013 może cechować się stratą postojową nie większą niż 98,2 W. Przeliczając to na stratę dobową, jest to nie więcej niż 2,36 kWh/24h (rys. 2). Jeżeli straty te będą odpowiednio niższe niż 70,1 W (1,68 kWh /24h), to podgrzewacz 300 litrów uzyska klasę B.

Wysoki wpływ na straty ciepła podgrzewacza mają wszelkie nieosłonięte izolacją cieplną miejsca, takie jak króćce wody, kołnierz dla grzałki elektryczne j itp. (rys. 3). Dotyczy to szczególnie podgrzewaczy o większej liczbie króćców, jak np. podgrzewaczy 2-wężownicowych (biwalentnych) służących do współpracy z instalacją solarną. Stąd w nowych urządzeniach na kwestię ograniczenia miejscowych strat ciepła zwraca się zwiększoną uwagę (rys. 4).

Efektywność energetyczna podgrzewacza zależy w wysokim stopniu od rodzaju izolacji cieplnej płaszcza. Podstawowy rodzaj izolacji wykonanej ze spienionego polistyrenu cechuje się współczynnikiem przewodzenia ciepła 0,032 W/mK, a z pianki poliuretanowej 0,020 W/mK. Najniższe straty ciepła zapewni izolacja wykonana z polistyrenu i płyt próżniowych – ok. 0,007 W/mK. Dzięki zastosowaniu takiej izolacji podgrzewacz o pojemności 300 litrów może uzyskać klasę efektywności A, a nawet A+.

Straty cieplne z podgrzewacza wody mogą stanowić znaczący udział w bilansie układu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przykładowo w domu o dziennych potrzebach wody 300 litrów (45°C), potrzeby ciepła powinny wynosić około 12 kWh. Wówczas straty ciepła podgrzewacza klasy D, mogą stanowić około 20% całkowitych potrzeb ciepła. Straty ciepła dla podgrzewacza klasy B mogą być niższe nawet 2-krotnie, a ich udział w bilansie cieplnym obniży się do około 12%, a klasy A do ok. 9%.

Obniżenie strat ciepła podgrzewacza przekłada się na zmniejszenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Skala oszczędności zależy od szeregu czynników – w szczególności od sprawności źródła ciepła, zadanych wartości temperatury wody, pracy cyrkulacji wody, temperatury w pomieszczeniu zabudowy podgrzewacza itd. Szacunkowo można określić koszty gazu ziemnego dla pokrycia rocznych strat ciepła 300-litrowego podgrzewacza wody o klasie D na około 190 zł/rok. Przy klasie C będzie to około 153 zł/rok, a przy klasie B około 109 zł/rok.

Zastosowanie podgrzewacza o wysokiej klasie efektywności pozwala zwiększyć całkowitą efektywność energetyczną zestawu (np. gazowy kocioł kondensacyjny + 2 kolektory płaskie + podgrzewacz 2-wężownicowy). W wielu przypadkach zwiększyć się może także klasa efektywności zestawu dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, np. z A+ do A++ (rys. 6).

 

Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant
www.eko-blog.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017