Jak obniżyć koszt pracy pompy cyrkulacyjnej w instalacji c.w.u.

Analiza procesu spalania w kotłach kondensacyjnych

Wraz z wprowadzeniem na rynek kotłów kondensacyjnych zaistniała konieczność stosowania analizatora spalin podczas uruchamiania kotła oraz w czasie przeglądów serwisowych.  Wcześniej – np. w kotłach z otwartą komorą spalania – zdarzało się, że instalator/serwisant mógł twierdzić, że ustawia kocioł „na oko”, bazując na kolorze płomienia oraz na tym, czy w spalinach widać sadzę, czy...

Kąpiel w chłodnej wodzie, czyli zbyt mały kocioł?

Komfort użytkowania c.w.u. zarówno w mieszkaniu, jak i w domu jest jednym z kluczowych elementów, które decydują o satysfakcji ich mieszkańców. Woda najczęściej podgrzewana jest przez kotły jedno- lub dwufunkcyjne. Nazwa jednak tych pierwszych jest myląca, ponieważ większość kotłów oferowana przez producentów jako jednofunkcyjne ma wbudowany (lub do dokupienia jako akcesorium) zawór trójdrogowy,...

Pierwsze uruchomienie kotła kondensacyjnego

Efektywna praca kotła kondensacyjnego zależy głównie od jego właściwej instalacji oraz odpowiedniego ustawienia parametrów pracy. Przy dzisiejszym tempie życia ustawienie parametrów pracy kotła kondensacyjnego często schodzi na dalszy plan. W poniższym artykule zwrócę uwagę na kilka parametrów, które można ustawić w kotle tak, aby podnieść sprawność pracy systemu grzewczego przy zachowaniu...

Gazowe kotły kondensacyjne z wymiennikami aluminiowo-krzemowymi

W wymiennikach głównych w gazowych kotłach kondensacyjnych bardzo często wykorzystuje się stop aluminiowo-krzemowy (rys. 1). Poprzez pokrycie stopu warstwą tlenku aluminium (liczoną w kilku μm) uzyskujemy bardzo wysoką odporność na korozję. Zjawisko to zachodzi samorzutnie podczas użytkowania kotła. Dzięki temu dalsze utlenianie się aluminium nie jest możliwe i wymiennik nabiera odporności na...

Dlaczego kocioł „buczy”?

Jeżeli użytkownik nie zleci pierwszego uruchomienia uprawnionemu instalatorowi, wówczas szybko może się okazać, że kocioł sam się o nie upomni – zacznie „buczeć” przy pracy na minimalnej mocy. Jest to związane z niewłaściwie ustawioną mieszanką powietrza i gazu, a co za tym idzie również ze złym procesem spalania. Kotły kondensacyjne wymuszają zmiany w podejściu do ich regulacji Od 26...

Kaskadowe kotły kondensacyjne małej mocy

W niniejszym artykule przybliżę Państwu system oparty na standardowych kotłach kondensacyjnych o mocy, np. do 35 kW połączonych w układ kaskadowy, który z powodzeniem można stosować w  budynkach wielorodzinnych, niewielkich hotelach, budynkach produkcyjnych, przedszkolach, szkołach i wszędzie tam,  gdzie bardzo ważnym czynnikiem jest zagwarantowanie ciągłej produkcji c.w.u. oraz c.o. Rozwiązanie...

Zgłoszenie kotłów do UDT – w teorii i praktyce

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) został powołany w Warszawie 26 października 1950 roku. Minister przemysłu ciężkiego zarządzeniem z 4 grudnia 1951 r. utworzył Biura Dozoru Technicznego w Katowicach, Warszawie i Poznaniu. Bezpośredni dozór nad urządzeniami wykonywany był przez branżowe inspektoraty: kotłowy, dźwignicowy, zbiornikowy i acetylenowo-butlowy. W celu przygotowania Urzędu Dozoru...
Strona 1 z 212
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017