Pakiety Giacomini – wszystko czego potrzebujesz do montażu pomp ciepła

Gwałtowny wzrost sprzedaży w ostatnim czasie pomp ciepła typu split i monoblok spowodował konieczność dostosowania elementów instalacji do innych wymogów instalacyjnych niż dotychczas, czyli między innymi zwiększonych przepływów czynnika grzewczego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, firma Giacomini wprowadziła gotowe rozwiązania, które ułatwiają pracę instalatorów, oszczędzają ich czas, a jednocześnie gwarantują odpowiednio wysokie przepływy czynnika grzewczego. Brak doświadczenia instalatorów zajmujących się do tej pory kotłami głównie gazowymi wskazał kierunek rozwoju i przyczynił się do poszerzenia oferty. Powstały pakiety do pomp ciepła.

1  Zawory 1″ – różnica powierzchni otworu (zielone pole): a) producent x Kv = 25,93, b) Giacomini Kv = 48,50 – 87% wyższy współczynnik Kv

Kocioł a pompa ciepła

Źródło ciepła, jakim jest pompa ciepła pracuje z dużo niższą różnicą temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem z instalacji – ok. 5 K.
Dotychczasowe rozwiązania oparte na kotłach bazowały na różnicy temperatury rzędu 15 K czy nawet 20 K. Tak więc dla tej samej mocy grzewczej (np. 10 kW) i w celu zagwarantowania efektywnej pracy pompy ciepła konieczne jest 3-, a nawet 4-krotne zwiększenie przepływu.
Dla 10 kW przepływ dla kotła gazowego (przy ΔT = 20 K ogrzewanie grzejnikowe) wynosi ok. 430 l/h, natomiast dla pompy ciepła (przy ΔT = 5 K) przepływ ten wynosi aż 1720 l/h. Wielkość wymaganego przepływu jest 4-krotnie wyższa, a przecież podczas modernizacji/wymiany źródła ciepła używane średnice rur, jak i armatura nie ulega zmianie. Co więcej, zdarza się, że i w nowych instalacjach dobór jest niewłaściwy.
Dlatego właśnie Giacomini podjęło decyzję o zbudowaniu zestawów (do 9 kW dla A-7/W35), które gwarantują prawidłowy przepływ.

Pakiety Giacomini

Zastosowano zawory odcinające, których współczynnik Kv jest niejednokrotnie o kilkadziesiąt procent wyższy w porównaniu do konkurencyjnych zaworów obecnych na rynku o tych samych średnicach przyłączeniowych (rys. 1).
Magnetyczny separator zanieczyszczeń 1″ serii R146C (rys. 2) gwarantuje zaś odpowiednie zabezpieczenie wirników pomp cyrkulacyjnych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z instalacji poprzez zastosowanie siatki filtracyjnej 300 µm. Zwiększenie powierzchni filtracyjnej do ok. 117 cm2 zapewnia odpowiedni przepływ dla pomp ciepła.
Pakiety tak przygotowano, aby w przypadku pomp ciepła typu split (rys. 3) lub monoblok (rys. 4) pasowały do przyłączy różnych producentów obecnych na rynku polskim.
W ofercie znajdują się więc pakiety z przyłączem 1″, 5/4″ oraz przygotowane do przyłączy miedzianych fi 28 mm. Zestawy można montować pionowo – bezpośrednio pod jednostką wewnętrzną (pompy ciepła typu split) lub poziomo (pompy ciepła typu monoblok). Pakiety zasilania i powrotu wyposażono w termometry w kolorze czerwonym lub niebieskim wskazującym miejsce montażu. W ofercie producentów znajdują się pompy ciepła z wbudowanymi zaworami 3-drogowymi lub też oddzielnie montowanymi zaworami 3-drogowymi z gwintem zewnętrznym (GZ) lub wewnętrznym (GW). Dlatego też w zestawach Giacomini znajdują się odpowiednio pakiety: z zaworem 3-drogowym marki Giacomini, bez zaworu 3-drogowego oraz dostosowane do wykorzystania zaworu 3-drogowego GW lub GZ (rys. 5÷9).

2  Porównanie liczby otworów filtracyjnych na cm2 różnych producentów

Pobierz  3  Pompa ciepła typu split wraz z pakietami instalacyjnymi Giacomini

Pobierz  4  Pompa ciepła typu monoblok wraz z pakietami instalacyjnymi Giacomini

9  Pakiet powrotu z magnetycznym separatorem zanieczyszczeń – wersje przyłączy 1″, 5/4″ oraz miedzianych fi 28mm

Zestawy dodatkowe

Dodatkowe zestawy to grupy bezpieczeństwa c.o. i c.w.u. (rys. 10). Wyposażono je w odpowiedni manometr oraz zawór bezpieczeństwa (dla c.o. 3 bar, dla c.w.u. 6 bar). Ponadto w zestawie jest też 8-litrowe (niedługo trafi do oferty zestaw 16-litrowe) naczynie przeponowe na przyłączu śrubunkowym z odcięciem oraz systemem LOTO (Logout, Tagout), który gwarantuje niezmienność pozycji zaworu tak, aby tylko uprawniona osoba decydowała, czy naczynie przeponowe ma być w obiegu czy nie (np. w czasie czynności serwisowych). Zaletą tych naczyń jest konstrukcja, dzięki której czynnik grzewczy nie ma kontaktu ze stalową obudową naczynia przeponowego, całkowicie eliminując w ten sposób możliwość powstania korozji.
Pakiet buforu 1″ lub 5/4″ (rys. 11) składa się z termometru, zaworu odpowietrzającego z zaworem stopowym oraz z zaworu spustowego. Firma Giacomini przygotowała wersje z gwintami 1″ oraz 5/4″, z przyłączami kątowymi lub prostymi. Zestawy te charakteryzują się samouszczelnieniem typu TG, gwarantując pełną szczelność bez użycia jakichkolwiek dodatkowych uszczelnień np. pakuł.
Pakiet uzupełniania wody (rys. 12) w instalacji c.o. został zbudowany na bazie dozownika polifosfatów, który zapewnia odpowiednią jakość wody służącej do uzupełnienia instalacji c.o.
Dodatkowo zastosowany automatyczny zawór dopuszczania wody do instalacji gwarantuje, np. w przypadku pomp ciepła typu monoblok, stałe uzupełnianie zładu wody w przypadku zadziałania zaworu antyzamarzaniowego.
W pompach ciepła typu monoblok należy pamiętać o zastosowaniu zaworu zabezpieczającego przed zamarzaniem (rys. 13), który w przypadku np. awarii zasilania zabezpieczy układ przed całkowitym zamarznięciem.
Warto nadmienić tutaj, że nie stosuje się zaworu antyzamarzaniowego, jeśli instalacja działa na roztworze glikolu. Jest wiele gotowych schematów instalacyjnych pomp ciepła (np. z buforem podłączonym szeregowo lub równolegle) –
warto zawsze bazować na sprawdzonych rozwiązaniach (rys. 14).

Podsumowując, w instalacjach z pompami ciepła istotny jest odpowiedni dobór armatury instalacyjnej, która zapewni niskie opory hydrauliczne przy nawet 4-krotnie wyższym przepływie czynnika grzewczego (w porównaniu do dotychczasowych źródeł ciepła). Bazując na sprawdzonych i odpowiednio dobranych pakietach instalacyjnych pochodzących od jednego producenta, instalator po montażu i uruchomieniu pompy ciepła ma gwarancję poprawnej i ekonomicznej pracy systemu grzewczego. Warto jeszcze dodać, że pakiety Giacomini bazują na tzw. samouszczelnieniu TG (rys. 15), które gwarantuje niezawodną pracę oraz oszczędność czasu.

10  Grupy bezpieczeństwa c.o. i c.w.u.

Pobierz  14  Przykładowy schemat instalacji pompy ciepła typu split z buforem równoległym

12  Pakiet uzupełniania wody w instalacji c.o.

Bezpłatna prenumerata