Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

PORT PC o 2023 roku

Bardzo słaby czy pełen napięcia i zmian, czy raczej dość spokojny i budżetowo niezły – jaki był rok 2023 dla Państwa firmy?
Rok 2023 był dla branży pomp ciepła w Polsce dużym wyzwaniem, głównie z powodu wysokich cen energii elektrycznej. W przypadku cen w przedziale nocnym, w taryfie G12 w mieliśmy do czynienia wręcz ze wzrostami ceny energii elektrycznej o 110%. Warto przypomnieć, że wzrost cen energii elektrycznej, spowodowany był ekstremalnymi cenami gazu tzw. krańcowymi cenami energii. Oceniamy, że w całym 2023 r. nastąpił spadek rynku pomp ciepła na poziomie ok. 40%, przy kilkunastoprocentowym wzroście rynku gruntowych pomp ciepła.
Dodatkowo, nadmierne i niekontrolowane dofinansowania w grupach drugiej i trzeciej w programie Czyste Powietrze spowodowały nieprzewidziane zmiany na rynku, które mogą negatywnie wpłynąć na przyszłość branży pomp ciepła w Polsce.

Co najbardziej zabolało (Państwa firmę lub może branżę) w mijającym roku, a co było pozytywnym zaskoczeniem?
Największym wyzwaniem w minionym roku była niewątpliwie niestabilność i trudna przewidywalność cen nośników energii. Pomimo tych trudności, pozytywną informacją były zapowiedzi obecnej partii rządzącej z jesiennej kampanii wyborczej dotyczące zmian w systemie rozliczeń energetyki prosumenckiej oraz wprowadzenia dedykowanych taryf elektrycznych dla pomp ciepła na okres 7 lat.

Co Pana zdaniem poprawiłoby sytuację w budownictwie, a więc i w branży HVAC?
Kluczowym czynnikiem poprawy sytuacji w branży budowlanej i HVAC na dłuższą metę jest pojawiająca się przewidywalność. Decyzja o wycofaniu kotłów na paliwa kopalne do 2040 roku z budynków w UE podjęta w 7 grudnia 2023 przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski jest krokiem we właściwym kierunku, ale wymaga również strategicznego planowania i długoterminowej wizji realizowanej przez polski rząd.
W programach dofinansowania konieczne jest wprowadzenie obowiązkowych audytów energetycznych przy każdym dofinansowaniu. Potrzebne są też zwiększone wymogi w zakresie doboru i wykonawstwa, przy wszystkich dofinansowaniach. Jako PORT PC wydaliśmy kilka lat temu kompleksowe wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła cz. 7, które mogą być dobrą bazą do dofinansowań.

Co przyniesie nam rok 2024?
Jestem umiarkowanym optymistą co do perspektywy roku 2024. Wierzę, że kluczowe dla rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce będą zmiany związane z wprowadzeniem dedykowanych taryf elektrycznych dla pomp ciepła oraz zmiany w systemie rozliczeń energetyki prosumenckiej, co pozwoli na bardziej przewidywalne okresy zwrotu inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.
W naszej ocenie w 2024 roku kluczowe będą działania PORT PC w zakresie kampanii informacyjnej skierowanej do klientów ostatecznych dot. poprawnego montażu i doboru pomp ciepła.

Bezpłatna prenumerata