Urszula Miluć, Export & Marketing Manager NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

Urszula Miluć, Export & Marketing Manager NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

NIBE-BIAWAR o 2023 roku

Bardzo słaby czy pełen napięcia i zmian, czy raczej dość spokojny i budżetowo niezły – jaki był rok 2023 dla Państwa firmy?
Rok 2023 nazwałabym rokiem pełnym wyzwań. Sytuacja, w której popyt przewyższał podaż, diametralnie zmieniła się po pierwszym kwartale. Można stwierdzić, że sprzedaż się ustabilizowała, a wręcz „znormalizowała”. Nastąpiła weryfikacja zamówień, sztucznie złożonych w czasach ograniczonej dostępności towarów, wysyłki były realizowane w terminie, poprawiła się jakość komunikacji z klientami. Nasz zespół dołożył wszelkich starań, aby zakończyć rok 2023 z dobrym wynikiem finansowym, co bardzo pozytywnie świadczy zarówno o sile naszej drużyny, jak i marki, szczególnie w czasach słabnącej koniunktury.

Jakie zmiany w związku ze słabą koniunkturą w branży poczyniliście Państwo w swojej firmie?
Reakcją na gwałtowne wyhamowanie sprzedaży było naturalnie redukowanie zamówień u dostawców towarów, jak i ograniczanie produkcji własnej. Zdecydowanie postawiliśmy na zwiększenie efektywności procesów operacyjnych, które przyczyniły się do znacznych oszczędności. Niestety nie uniknęliśmy redukcji zatrudnienia w pionie produkcyjnym, jednakże dołożyliśmy wszelkich starań, aby były one jak najmniejsze. Stale pracujemy nad rozwojem portfolio, monitorując sytuację na rynku, a szczególnie kwestie związane z czynnikami chłodniczymi. Rozwijamy produkty wykorzystujące czynnik R32, w ofercie posiadamy również pompy ciepła na propan. Rozszerzamy ofertę o pompy wentylacyjne, które są nadal unikatowym rozwiązaniem w Polsce. Dodatkowo nieustannie pracujemy nad lepszym dostosowaniem naszego portfolio w zakresie buforów i zbiorników pod kątem użyteczności w instalacjach z pompami ciepła. Jesteśmy zatem gotowi na zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów.

Co najbardziej zabolało (Państwa firmę lub może branżę) w mijającym roku, a co było pozytywnym zaskoczeniem?
W związku z tym, że firma NIBE-Biawar obecna jest już ponad 50 lat na polskim rynku, niejednokrotnie w tym czasie spotkaliśmy się z dużymi wahaniami popytu na nasze produkty. Nasza zdolność do adaptacji i elastyczności w podejściu do zmieniającego się otoczenia biznesowego pozwalają nam skutecznie radzić sobie z trudnościami i jednocześnie wykorzystywać szanse pojawiające się na rynku. Pomimo podejmowania niekiedy trudnych decyzji biznesowych, współpracę w ramach sieci sprzedaży oceniamy bardzo pozytywnie, wieloletni partnerzy obdarzyli nas ogromnym zaufaniem, za co jesteśmy wdzięczni.

Co Pani zdaniem poprawiłoby sytuację w budownictwie, a więc i w branży HVAC?
Zdecydowanie najlepiej na branżę wpłynie spodziewane ożywienie gospodarcze – spadająca inflacja, malejące koszty dla producentów, a tym samym ceny dla klienta ostatecznego oraz bardziej korzystne warunki udzielania kredytów hipotecznych. Nie bez znaczenia jest również polityka klimatyczna UE, a tym samym Polski – dotacje do instalacji urządzeń grzewczych mających pozytywny wpływ na klimat, w tym pomp ciepła, wspieranych przez instalacje fotowoltaiczne, w znacznym stopniu napędzają na nie popyt. Dodatkowo, już teraz obserwujemy pozytywne zmiany w zakresie nowelizacji prawa energetycznego w zakresie taryf dynamicznych – od 1 stycznia 2024 r. pompa ciepła może w inteligentny sposób wykorzystać informacje o cenach energii elektrycznej i zaplanować swoją pracę w sposób najbardziej opłacalny.

Co przyniesie nam rok 2024?
Popularność pomp ciepła na pewno nie spadnie, pamiętajmy, iż urządzenia te stanowią jedyną alternatywę do odejścia od paliw kopalnych. Spodziewamy się stabilnego wzrostu opartego o pozytywny trend zarówno w budynkach termomodernizowanych, jak i coraz większego udziału pomp ciepła jako źródła ogrzewania, chłodzenia i produkcji c.w.u. w budynkach wielkopowierzchniowych. Jako dystrybutor urządzeń produkowanych zarówno w Polsce, jak i Szwecji, z optymizmem patrzymy na regulacje stabilizujące rynek pod względem dotacji dla urządzeń certyfikowanych w laboratoriach mających siedzibę na terenie UE. Liczymy również na spełnienie obietnic złożonych w trakcie kampanii wyborczej w 2023 r.
odnoszących się do wprowadzenia specjalnej taryfy elektrycznej dla użytkowników pomp ciepła, a także wprowadzenia korzystnych zmian w systemie rozliczeń energii z instalacji fotowoltaicznych o charakterze prosumenckim. W rezultacie istnieją perspektywy na poprawę warunków panujących na polskim rynku pomp ciepła już w roku 2024.

Bezpłatna prenumerata