Wilo-Plavis 2G – sposób na zagospodarowanie skroplin

Zamontuj kocioł, klimatyzację lub pompę ciepła w dowolnym miejscu

W ostatnich latach w Polsce instalowanych jest rocznie ponad 300 000 kotłów kondensacyjnych, a także 200 000 pomp ciepła i zapewne nie mniej systemów klimatyzacji. Podczas pracy każdego z tych urządzeń w trybie grzania lub chłodzenia, powstają skropliny. Problem ich zagospodarowania jest więc coraz bardziej powszechny i dotyczy znacznej liczby budynków każdego rodzaju.

Wilo rozwiązuje problem zagospodarowania skroplin

Firma Wilo, która już blisko 100 lat temu opracowała pierwszą pompę na świecie (nazywaną wówczas przyspieszaczem obiegu wodnego), w naturalny sposób zainteresowała się także kwestią zagospodarowania skroplin z urządzeń grzewczych, chłodniczych i innych. W 2016 firma wprowadziła w tym celu na rynek kompaktową stację pompową Wilo-Plavis. Obecna 2. generacja Wilo-Plavis 2G bazuje na doświadczeniu zebranym z kilkudziesięciu tysięcy urządzeń zainstalowanych na świecie. W pompie tej zwrócono jeszcze większą uwagę na kwestie szczelności, zapewniając ją w pełni także dla komory silnika.

Druga generacja Wilo-Plavis 2G – z opieką serwisu fabrycznego i 3-letnią gwarancją

Zaufanie do sprawdzonego w wieloletniej praktyce rozwiązania, pozwala oferować dla 2. generacji Wilo-Plavis 2G wykraczający poza rynkowe standardy poziom opieki serwisowej. Dla zastosowań niekomercyjnych, użytkownik indywidualny może liczyć na wydłużony 3-letni okres gwarancji. Dodatkowym atutem zwiększającym poczucie bezpieczeństwa zarówno dla użytkownika, jak i wykonawcy, jest sprawowanie opieki nad tym urządzeniem przez Serwis Fabryczny Wilo. W razie ewentualnej usterki, pracownik serwisu dokona jego kontroli i naprawy, bądź w razie konieczności wymiany na nowy. Wszystkie te czynności odbywają się w miejscu zainstalowania urządzenia bez dodatkowych kosztów.

Z jakimi ilościami skroplin musi sobie poradzić Wilo-Plavis 2G?

Odprowadzenie skroplin do kanalizacji dotyczy głównie gazowych kotłów kondensacyjnych oraz klimatyzatorów, z których nie jest możliwe odprowadzenie ich z naturalnym spadkiem do kanalizacji wewnątrz budynku. Taka sytuacja zdarza się coraz częściej, z uwagi na montaż urządzeń w oddaleniu od kanalizacji lub poniżej poziomu jej usytuowania.
W niektórych szczególnych przypadkach wspomagane pompą odprowadzenie skroplin może być konieczne także dla pompy ciepła typu powietrze/woda. Dzieje się tak, gdy nie jest np. możliwe odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej, ze względu na utwardzone otoczenie budynku. Skropliny są wówczas kierowane przez ścianę do wnętrza budynku i za pomocą kompaktowej stacji pompowej Wilo Plavis 2G do kanalizacji wewnętrznej budynku.

Najczęściej jednak wymuszane odprowadzenie skroplin dotyczy gazowych kotłów kondensacyjnych. Pracując w korzystnych dla siebie warunkach, mogą wytwarzać w przybliżeniu 0,1 litra kondensatu na każdą 1 kWh generowanego ciepła. W budynku o powierzchni 200 m2, dzienna ilość kondensatu w sezonie grzewczym może wynieść od 10 do 30 litrów. Z kolei w sezonie letnim, gdy w domu 1-rodzinnym użytkowana jest klimatyzacja, ilość skroplin zależnie od warunków może wynieść od 60 do 100 litrów dziennie. Przyjmuje się, że podczas chłodzenia budynku może być wytwarzane około 0,4 do 0,8 litra skroplin na każdą 1 kWh chłodu.

Jak dobrać odpowiedni do potrzeb model Wilo-Plavis 2G?

Co szczególnie istotne z racji szerokiego zakresu funkcji i możliwości eksploatacyjnych, Wilo-Plavis 2G obsłuży nie tylko kocioł kondensacyjny i klimatyzację, ale także inne domowe urządzenia takie jak np. osuszacz powietrza, czy bębnową suszarkę do prania. Nie ma potrzeby stosowania kilku oddzielnych pomp skroplin.
Dla mieszkań i małych domów 1-rodzinnych wystarczające może być zastosowanie najmniejszego modelu Wilo-Plavis 011-C-2G. Ma on podstawowe niezbędne funkcje i 1 króciec dopływowy, do którego można wspólnie podłączyć obsługiwane urządzenia, np. odpływ z kotła oraz klimatyzatora.
Z uwagi na funkcje dodatkowe, a także możliwość wydłużonego czasu pracy (min/h) dla większych obiektów rekomendowany jest wybór modelu Wilo-Plavis 013-C-2G, a dla największych potrzeb Wilo-Plavis 015-C-2G. Modele te są wyposażone w powiększony zbiornik skroplin oraz odpowiednio 2 lub 4 króćce dopływowe. Mogą one pracować z większym stopniem wykorzystania – nawet w trybie ciągłym (S1) w przypadku Wilo-Plavis 015-C-2G. Dodatkowo są one wyposażone w sygnalizację alarmową z możliwością współpracy z zewnętrznym regulatorem kotła lub klimatyzacji.
Jak wskazują poglądowe dane (tabela.1), najmniejszy z modeli Wilo-Plavis 011-C-2G zapewni odprowadzenie skroplin z kotła i klimatyzacji w mieszkaniu, a także w niewielkim domu. Przy współpracy z klimatyzatorem o mocy chłodzenia 6 kW, nie powinien być uruchamiany więcej niż 22 razy w ciągu godziny, a jego czas pracy nie powinien przekroczyć 3 minut na każdą godzinę. Są to warunki eksploatacji mieszczące się w dopuszczalnym zakresie (100x/godz. załączanie i tryb pracy S3 = 30%).
W domach jednorodzinnych dla obsługi kotła kondensacyjnego, zwykle wystarczające będzie zastosowanie modelu Wilo-Plavis 011-C-2G, ale już dla obsługi klimatyzacji wskazany jest wybór modelu „środkowego” Wilo-Plavis 013-C-2G, który może być uruchamiany kilkadziesiąt razy na godzinę (nadal znacznie mniej niż 100x/h).
Największy model Wilo-Plavis 015-C-2G pozwala podłączyć niezależnie 4 odpływy skroplin, a dodatkowo neutralizować kondensat. Będzie to przydatne przy współpracy z kotłowniami gazowymi o mocy grzewczej powyżej 200 kW, a także dla znacznie rzadziej stosowanych olejowych kotłów kondensacyjnych. W przypadku tych ostatnich niezależnie od mocy grzewczej, zachodzi konieczność podwyższenia pH kondensatu przed odprowadzeniem go do kanalizacji. Wszystkie z modeli Wilo-Plavis 2G mogą pracować z kwaśnym kondensatem o odczynie pH >2,5.

Wilo-Plavis 2G – funkcjonalność, estetyka, precyzja

Funkcjonalność urządzenia jest wynikiem zastosowania kompletnego hermetycznego modułu pompy wraz z sondami poziomu do precyzyjnej regulacji pracy pompy. Pozwala to na zmniejszenie gabarytów o około 40% w stosunku do urządzeń o tradycyjnej budowie z pływakiem. Do króćca tłocznego z wbudowanym zaworem zwrotnym może być podłączony przewód o średnicy 8 lub 10 mm (w dostawie z modelem 013 i 015 przewód 8 mm, o długości 5 mb).
Dodatkowo moduł pompy i pokrywę obudowy można przestawić o 180° (modele 013/015) dla dostosowania do warunków podłączenia odpływów z urządzeń. Urządzenie można ustawić na posadzce pomieszczenia lub na ścianie z pomocą poziomujących uchwytów.

Wilo-Plavis 2G – wysoka wydajność i wytrzymałość na trudne warunki pracy

O wydajności świadczy nie tylko maksymalne chwilowe natężenie przepływu cieczy tłoczonej przez pompy, ale w znacznej mierze dopuszczalny tryb pracy. Jako nieliczne na rynku, Wilo-Plavis 2G może być uruchamiane nawet 100 razy na godzinę. Model 013-C-2G może pracować także w trybie S3-60%, a jeżeli to okazałoby się niewystarczające, to można zastosować model 015-C-2G w sposób ciągły bez wyłączeń. To znacznie przekracza rynkowe standardy dla tego typu urządzeń.

Wilo-Plavis 2G – komfort i ekonomia z myślą o użytkowniku

Wybierając Wilo-Plavis 2G, można liczyć na najwyższy poziom bezpieczeństwa, komfortu i ekonomii. Najniższy w swojej klasie pobór energii elektrycznej 20 W przełoży się na minimalne koszty eksploatacji. Roczny koszt eksploatacji nie powinien przekroczyć 44 zł (8 h, 365 dni), podczas gdy dla niektórych urządzeń o tej wydajności może przekraczać 400 zł z uwagi na niemal 10 razy wyższy pobór mocy (jedno z urządzeń aż 180 W). Poziom głośności 40 dB(A) (1 m) jest znacznie niższy od wielu urządzeń (43-44 dB(A)), co oznacza, że praca nie powinna być w ogóle odczuwalna w standardowym tle dźwiękowym wewnątrz domu.

Przede wszystkim jednak bezcenny dla użytkownika i instalatora będzie tzw. „święty spokój”. Z tą myślą firma Wilo dla zastosowań Wilo-Plavis 2G u klienta indywidualnego zapewnia: 3 lata wydłużonego okresu gwarancji oraz 3 lata bezpośredniej opieki serwisu Wilo.

Przejdź  Poznaj produkty Wilo-Plavis

Bezpłatna prenumerata