Kaskada pomp ciepła Panasonic w budynkach Orbit One w Prabutach

Inwestor oczekiwał elastycznego i ekologicznego rozwiązania wpisującego się w aktualne warunki ekonomiczne oraz zmienną sytuację na rynku źródeł energii. Po przeanalizowaniu możliwych wariantów podjął decyzję o wyborze powietrznych pomp ciepła marki Panasonic w wersji T-CAP.

Celem, który został wyznaczony przez inwestora dla projektanta i wykonawcy, było zapewnienie bezpiecznej dostawy energii w zastępstwie dla pierwotnej instalacji opartej na gazie ziemnym. Jednocześnie dążono do zapewnienia komfortowej i łatwej obsługi systemu ogrzewania, umożliwiającej zdalne odczyty oraz zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem obiektu. Ponieważ budynek był wyposażony w instalację fotowoltaiczną, inwestorowi zależało na efektywnym wykorzystaniu wyprodukowanej energii słonecznej.
Projektant stanął więc przed zadaniem zachowania niemal niezmienionej bryły budynku i wygospodarowania w istniejącej kotłowni miejsca na montaż nowego systemu grzewczego, składającego się z kaskady pomp ciepła i dopasowania go do istniejącej automatyki kompatybilnej z kotłami gazowymi. Jednocześnie dla inwestora również ważna była gwarancja ciągłości pracy zakładu bez możliwości zrealizowania przestoju ze względu na prowadzone prace.

Rozwiązanie – kaskada pomp ciepła

Inwestor oczekiwał elastycznego i ekologicznego rozwiązania, wpisującego się w aktualne warunki ekonomiczne oraz zmienną sytuację na rynku źródeł energii. Po przeanalizowaniu możliwych wariantów podjął decyzję o wyborze powietrznych pomp ciepła marki Panasonic w wersji T-CAP. System grzewczy, który zaprojektowano dla głównego budynku produkcyjno-magazynowego, został podzielony na dwie sekcje zawierające po 5 urządzeń. Każda z nich została podpięta pod bufor o pojemności 1000 l, który jest podłączony szeregowo z układem centralnego ogrzewania. Pompy ciepła oraz kotły gazowe ustawione zostały w logice pracy podzielonej na trzy sekwencje, które załączają się zależnie od zaprogramowanej temperatury zewnętrznej.

Charakterystyka zamontowanych instalacji

Budynek produkcyjno-magazynowy, zapotrzebowanie na moc: 160 kW (10 pomp ciepła T-CAP 16 kW), zapewnia ciepło dla potrzeb ogrzewania budynku oraz ciepło technologiczne wymagane przez centralę wentylacyjną. W ramach modernizacji zainstalowano nowe urządzenia oraz dwa zbiorniki buforowe. Nowy system grzewczy został podłączony do aktualnego, opartego na dwóch gazowych kotłach kondensacyjnych pracujących w układzie kaskadowym. Automatyka obsługuje pracę naprzemienną układu kaskady pomp ciepła.
Budynek biurowo-magazynowy, zapotrzebowanie na moc: 48 kW (3 pompy ciepła T-CAP 16 kW), zapewnia ciepło dla potrzeb ogrzewania budynku, a także ciepłej wody użytkowej (zasobnik c.w.u.), praca autonomiczna. Pompy ciepła gwarantują cichą pracę ze względu na charakterystykę budynku.
Jednostki zewnętrzne obu systemów zamontowano tak, by zapobiec możliwości powstania ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przez pojazdy czy wózki widłowe.
Zapewniono zdalny serwis nad nowymi instalacjami. Nowe technologie dobrano, gwarantując nieprzekroczenie zarezerwowanej na projekt mocy elektrycznej oraz maksymalnie możliwe niskie koszty eksplotacji oraz serwisu.

Jak pracuje system?

Pierwsza sekcja pomp ciepła załącza się w momencie przejścia systemu w sezon grzewczy, a z kolei druga, gdy temperatura spadnie poniżej -20°C. Przy wartości zewnętrznej poniżej -10°C, pompa numer 6 przekazuje sygnał do modułu kaskadowego kotła gazowego, który załącza równoległą pracę kotłów gazowych. W celu równomiernego zużycia się urządzeń wprowadzono algorytm pracy naprzemiennej dla każdego nowego okresu grzewczego. Każda z sekcji została podpięta pod bufor o pojemności 1000 l, podłączony szeregowo z układem centralnego ogrzewania. Dzięki tej instalacji zapewnione jest ciepło dla budynków o łączonej powierzchni użytkowej 7166 m2. Natomiast dla bydynku biurowo-produkcyjnego zaprojektowano system grzewczy składający się z trzech pomp ciepła podłączonych do bufora 800 l oraz zasobnika c.w.u. o pojemności 500 l. Układ ten działa samodzielnie, zastępując wcześniejszy kocioł gazowy, który został odłączony od instalacji. Takie rozwiązanie pozwala na zapewnienie ciepła dla budynków o łączonej powierzchni 1434,2 m2.
Proces instalacji nowych systemów trwał 2 miesiące.

Inwestycję w Prabutach zrealizowała firma EKOTEC Sp. z o.o. z Baldram k. Kwidzyna (www.ekotec.com.pl)

Bezpłatna prenumerata