Fot. Danfoss

Fot. Danfoss

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem zakażenia Legionellą

Zawór MTCV z funkcją termicznej dezynfekcji

Istnieje proste rozwiązanie zabezpieczające instalacje wodne w budynkach mieszkalnych i użytkowych przed Legionellą. Najnowsza generacja zaworu MTCV, opracowanego ponad dwie dekady temu przez Danfoss, z funkcją dezynfekcji termicznej skutecznie chroni mieszkańców przed groźną bakterią.

Jak powszechnie wiadomo, główną przyczyną zachorowań na chorobę legionistów, czyli ciężką postać zapalenia płuc wywołaną wdychaniem aerozoli zawierających legionellę, są bakterie Legionella pneumophila. Niezależnie od stopnia przygotowania wody przez jej dostawcę, na drodze do odbiorcy poziom środków dezynfekujących może ulec zmniejszeniu, a na powierzchni wewnętrznej rurociągów może występować biofilm. To może spowodować wytworzenie się warunków korzystnych dla rozwoju bakterii, która staje się śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi.
Głównymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi bakterii są zastoiska wody w instalacji oraz niewłaściwa temperatura. Wzrost ilości bakterii
następuje pomiędzy 20 a 46°C. Optymalna temperatura do namnażania się bakterii Legionella pneumophila to 37°C. Przy wyższej temperaturze stopień namnażania tych mikroorganizmów zmniejsza się, a przy temperaturze 46°C ustaje. Bakteria może przeżyć w wyższej temperaturze, ale czas przetrwania spada od kilku godzin przy 50°C do kliku minut przy 70°C.

Ponieważ temperatura jest głównym czynnikiem dla rozwoju Legionelli, dezynfekcja termiczna jest jedną z najlepszych metod ochrony przed tą bakterią. Metoda przegrzewu instalacji ciepłej wody użytkowej z zaworem MTCV, opracowana przez Danfoss, skutecznie zabezpiecza przed Legionellą mieszkańców i użytkowników w budynkach mieszkalnych, hotelach, szpitalach, szkołach, przedszkolach, budynkach biurowych, przemysłowych i wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z instalacją ciepłej wody użytkowej.

Fot. Danfoss
Fot. Danfoss

Korzyści z zastosowania Danfoss MTCV:
• proste i skuteczne rozwiązanie chroniące przed Legionellą: zawór MTCV stosowany w instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej pozwala zapewnić stałą temperaturę wody w instalacji – powyżej 55°C, co zapobiega rozwojowi bakterii. Dodatkowo zawór umożliwia przeprowadzenie procesu dezynfekcji termicznej – wystarczy 10 minut, aby pozbyć się bakterii Legionella, gdy przegrzew realizowany jest w temperaturze 75°C.
• automatyczna dezynfekcja: dezynfekcja termiczna polega na okresowym podgrzewaniu wody w instalacji ciepłej wody użytkowej do lub powyżej temperatury dezynfekcji i utrzymaniu jej przez odpowiedni czas. Już zastosowanie samego zaworu MTCV ogranicza możliwość rozwoju bakterii, ale rozbudowanie go o napęd termiczny z czujnikiem temperatury oraz o sterownik CCR2+, który zarządza procesem dezynfekcji, pozwala na przeprowadzenie najskuteczniejszej dezynfekcji termicznej w sposób w pełni zautomatyzowany. Ponadto istnieje możliwość zdalnego sterowania i monitorowania oraz rejestrowania temperatury instalacji c.w.u. oraz pełnej integracji z systemami zarządzania budynkiem (BMS).
• efekt ekonomiczny: zawór cyrkulacyjny zapewnia optymalny przepływ wody instalacji, dzięki czemu niezależnie od odległości mieszkania od źródła ciepła, każdy użytkownik otrzymuje wodę o odpowiednich parametrach. W efekcie, zawór MTCV zmniejsza także koszty podgrzania i zużycia wody poprzez ograniczenie przepływu w cyrkulacji do wymaganego minimum, przynosząc nawet do 30% oszczędności przy jednocześnie bardzo krótkim okresie zwrotu z inwestycji.
• jedno rozwiązanie, trzy funkcje: podczas gdy metoda chemiczna oferuje tylko walkę z Legionellą, zastosowanie zaworu MTCV w połączeniu ze sterownikiem jednocześnie równoważy termicznie instalację, przegrzewa i monitoruje oraz rejestruje parametry instalacji. Metoda fizycznej (termicznej) dezynfekcji wody jest metodą bezpieczniejszą niż metoda chemiczna, zapewniając trwałość instalacji i zastosowanych w niej komponentów, a także umożliwia przeprowadzenie procesu dezynfekcji w sposób automatyczny w najkrótszym możliwym czasie i przy najniższym możliwym zużyciu energii.
• rozwiązanie Danfoss zgodne z obowiązującym rozporządzeniem: zawory Danfoss MTCV umożliwiają utrzymanie temperatury zgodnej z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Choć istnieje kilka metod zwalczania bakterii Legionella w instalacjach, w tym chlorowanie, jodowanie, ozonowanie wody oraz poddawanie jej promieniowaniu ultrafioletowemu, to najłatwiejszą, najtańszą i jednocześnie bardzo skuteczną metodą jest dezynfekcja termiczna. Jednak należy pamiętać, że dla skuteczności zadziałania metody termicznej niezbędne jest zapewnienie właściwej temperatury wody w instalacji c.w.u. Obniżanie temperatury w instalacji w celu ograniczenia kosztów podgrzewu wody nie jest właściwym rozwiązaniem i może być przyczyną rozwoju bakterii Legionella.

Przejdź Skuteczne zwalczanie bakterii Legionella – zawór MTCV

Bezpłatna prenumerata