Jak odczytywać moc grzewczą powietrznej pompy ciepła?

Znamionowa moc grzewcza powietrznych pomp ciepła podawana zgodnie z normą PN-EN 14511 nie musi być mocą maksymalną, ani mocą minimalną urządzenia – producent może ją dowolnie określić. Jeżeli inwestor zdecyduje się na ogrzewanie swojego domu pompą ciepła, w pierwszej kolejności należy określić rodzaj dolnego źródła (powietrze, grunt, woda). Wybór zależy od wielu czynników, m.in....

Garaż i kotłownia dobrze wentylowane, czyli… decentralnie

Urządzenia do wentylacji decentralnej

Wentylacja decentralna, jak sama nazwa wskazuje, realizowana jest nie przez jedno centralne urządzenie, tylko przez wiele samodzielnych urządzeń wentylacyjnych. Jednostki decentralne wyposażone są w rekuperatory umożliwiające odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Zawsze należy je montować w ścianach zewnętrznych budynku, gdyż urządzenia bez pomocy kanałów wentylacyjnych muszą realizować nawiew i...
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017