Nielegalne stosowanie studzienek wodomierzowych bez dna

O tym, kiedy można stosować wodomierze zainstalowane w studzienkach wodomierzowych i jakie te studzienki powinny spełniać wymagania, rozstrzyga § 117 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Należy przypomnieć, że rozporządzenie to ma charakter przepisu techniczno-budowlanego, a wymagania takiego przepisu należy...

Ciepłomierz do pomiaru chłodu nie potrzebuje legalizacji?

Czym się różni ciepłomierz od …ciepłomierza? Dlaczego to samo urządzenie zastosowane w instalacji grzewczej wymaga legalizacji, a pracujące w instalacji chłodniczej – NIE? W Wikipedii definicja ciepłomierza brzmi następująco: Licznik ciepła (ciepłomierz) – całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do...

Badania porównawcze nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania

W Warszawie uruchomione zostało stanowisko badawcze do badań porównawczych nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania, to znaczy podzielników spełniających wymagania polskiej normy PN EN 834:1999 „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną” albo polskiej normy PN EN 835:1999 „Podzielniki kosztów ogrzewania do...
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017