O systemach wentylacji z rekuperacją i ich wspomaganiu, jak GWC

Idealny system wentylacji, poza wymianą powietrza zużytego na świeże, powinien być jak najbardziej energooszczędny. Bliskie ideału są rozwiązania wentylacji mechanicznej współpracujące z gruntowymi wymiennikami ciepła, przede wszystkim takimi, które znacznie ograniczają straty wentylacyjne, a także mają właściwości pro-zdrowotne, poprawiające jakość powietrza czerpanego z zewnątrz.   Każdy...

Centrale wentylacyjne z wymiennikami przeciwprądowymi

Centrale wentylacyjne wyposażone w przeciwprądowy wymiennik do odzysku ciepła charakteryzują się wysoką realną sprawnością temperaturową (do 95%), konstrukcją uniemożliwiającą mieszanie się strumieni powietrza oraz brakiem części ruchomych (nie występuje ryzyko awarii). Dlaczego wymienniki przeciwprądowe Przepisy związane z energooszczędnością instalacji wentylacyjnych zmuszają projektantów...
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017