Centrale wentylacyjne z wymiennikami przeciwprądowymi

Zalety, wady, informacje praktyczne

Centrale wentylacyjne wyposażone w przeciwprądowy wymiennik do odzysku ciepła charakteryzują się wysoką realną sprawnością temperaturową (do 95%), konstrukcją uniemożliwiającą mieszanie się strumieni powietrza oraz brakiem części ruchomych (nie występuje ryzyko awarii).

Dlaczego wymienniki przeciwprądowe

Przepisy związane z energooszczędnością instalacji wentylacyjnych zmuszają projektantów i inwestorów do poszukiwania urządzeń charakteryzujących się coraz lepszymi parametrami. W kontekście central wentylacyjnych (rekuperatorów) duże znaczenie ma sprawność odzysku ciepła. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku producenci opracowali tzw. wymienniki przeciwprądowe. Charakteryzują się one dużą czynną powierzchnią wymiany ciepła i osiągają temperaturową sprawność odzysku ciepła do 95%. Jest to wartość znacznie wyższa od wymienników krzyżowych, dla których maksymalna wartość odzysku ciepła wynosi 75%.

Szczelność urządzeń – szerokie pole zastosowań

Zaletą wymienników przeciwprądowych (podobnie jak krzyżowych) jest duża szczelność. Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie mieszają się ze sobą, dzięki czemu mogą być instalowane w zdecydowanej większości obiektów. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie np. należy zapewnić wysokie warunki higieniczne pomieszczeń, czy nie jest wskazane odzyskiwanie wilgoci z powietrza wywiewanego (hale basenowe). Palarnie to kolejny przykład pomieszczeń, w których wskazane jest stosowanie szczelnych wymienników ciepła.
Ryzyko zawracania powietrza wywiewanego w tego typu konstrukcji wymiennika praktycznie nie istnieje – do budynku dostarczane jest w 100% świeże powietrza zewnętrzne (poza przypadkami, gdzie zaprojektowano celową i kontrolowaną recyrkulację powietrza).
Warto tutaj przypomnieć, o możliwych ograniczeniach stosowania wymienników obrotowych właśnie przez niekontrolowane mieszanie i zawracanie strumienia powietrza wywiewanego do świeżego nawiewanego. Należy rozróżnić szczelność wymienników ciepła od szczelności całego urządzenia. Ewentualne niewielkie nieszczelności rekuperatora przeciwprądowego wynikają z konstrukcji centrali.
Poprzez odseparowanie strumieni powietrza od siebie w wymiennikach przeciwprądowych nie odzyskuje się wilgoci z powietrza zużytego. Z jednej strony unika się ryzyka zawracania (kumulowania na materiale higroskopijnym) bakterii czy wirusów oraz uciążliwych zapachów z powietrza usuwanego, z drugiej powietrze nawiewane nie jest dowilżane.

Krótko o eksploatacji

Wymienniki płytowe przeciwprądowe nie mają części ruchomych w swojej konstrukcji, nie istnieje więc ryzyko awarii. Oczywiście należy pamiętać o systematycznym myciu wymiennika, zgodnie z zaleceniami producenta – nie jest to czynność czasochłonna ani trudna. Wymienniki te nie wymagają zasilania energią elektryczną.

Wymiennik przeciwprądowy w ziemie – o zamarzaniu i szronieniu

W wymiennikach przeciwprądowych, wskutek wysokiego odzysku ciepła, może wykraplać się większa ilość kondensatu (w porównaniu do wymienników krzyżowych). Ilość kondensującej wilgoci jest zależna od temperatury zewnętrznej oraz wilgotności i temperatury powietrza usuwanego. W okresie zimowym, w czasie występowania ujemnych wartości temperatury, powietrze zewnętrzne przepływając przez wymiennik, może doprowadzić do zamarznięcia kondensatu. Gwałtownie maleje wtedy sprawność odzysku ciepła, rosną opory przepływu powietrza, co może powodować rozbilansowanie strumieni powietrza. Aby zapobiec tym negatywnym zjawiskom, producenci proponują stosowanie wstępnych nagrzewnic powietrza. Mają one za zadanie podnieść temperaturę powietrza zewnętrznego, zapobiegając szronieniu wymiennika. Częstość i długość pracy wstępnych nagrzewnic powietrza jest różna u różnych producentów – zależnie od opracowanego algorytmu. Praktycznie prawie cała energia zużyta przez nagrzewnicę wstępną służy tylko podgrzaniu powietrza wyrzutowego (nie dopuszczając do zamarznięcia kondensatu) – jest ona tracona. Dlatego istotne jest, aby czas pracy nagrzewnicy wstępnej był możliwie najkrótszy.
Kolejną ważną kwestią w kontekście szronienia wymiennika przeciwprądowego jest zapewnienie sprawnego odprowadzania skroplin, co dalej redukuje czas pracy wstępnej nagrzewnicy elektrycznej.

 CENTRALE WENTYLACYJNE MISTRAL PRO

Firma PRO-VENT w 2016 roku wprowadziła do swojej oferty nowych typoszereg central wentylacyjnych MISTRAL PRO, który to urządzenie zostało zgłoszone do konkursu Najciekawszy Produkt Forum Wentylacja 2016. To nowa odsłona central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła MISTRAL PRO o udoskonalonej konstrukcji, kompaktowych wymiarach i niewielkiej wadze. Rekuperatory MISTRAL PRO mają certyfikat NF40/NF15, potwierdzający sprawność odzysku ciepła na poziomie 95% oraz nadzwyczajną energooszczędność – udowodnione spełnienie wymagań budownictwa pasywnego. Najnowsze rozwiązania pozwalają na łatwą samodzielną konfigurację układu króćców (9 opcji) z wykorzystaniem designerskich nakładek z kołnierzami powietrza wlotowego. Zmodyfikowany układ odpływu skroplin pozwala na swobodne odprowadzenie kondensatu na prawą lub lewą stronę. Harmonijkowe filtry dają zwiększoną powierzchnię oczyszczania powietrza. Najnowsza automatyka central MISTRAL PRO umożliwia pełną, zdalną obsługę urządzenia za pomocą modułu WebManipulatora – zarządzanie wentylacją na odległość przy użyciu laptopa, tabletu czy smartfona.

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017