ITB poleca: 2 nowości wydawnicze

O przemarzaniu gruntu w Polsce”, Żurański J., Godlewski T., Seria „Prace Naukowe ITB. Monografie”.

Przemarzanie gruntu to jedno z oddziaływań klimatycznych istotnych przy projektowaniu fundamentów budowli naziemnych oraz obiektów i urządzeń podziemnych. Autorzy ostatnio wydanej przez ITB monografii O przemarzaniu gruntu w Polsce prof. dr hab. inż. Jerzy Żurański i dr Tomasz Godlewski za cel wzięli przedstawienie głębokości położenia izotermy zerowej na terenie Polski na podstawie ponadtrzydziestoletnich danych ze stacji meteorologicznych IMGW-PIB, zauważając, że głębokość przemarzania gruntu nie jest identyczna z położeniem izotermy zerowej. Na podstawie norm w pracy przedstawiono mapy stref przemarzania gruntu, omówiono techniki, metody pomiarowe oraz podano przykładowe wyniki takich pomiarów wraz z opisem metodyki wyznaczania położenia izotermy zerowej w gruncie.

„Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne”, Pykacz S., Seria „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, część E, zeszyt 2.

Nowo wydany zeszyt autorstwa Stanisława Pykacza to nowelizacja wcześniejszej pracy zawierająca dodatkowe rozdziały, poświęcone instalacjom wentylacyjnym, których wcześniej nie omawiano. Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Warunki techniczne dotyczą centralnych systemów powietrznych wentylacji i klimatyzacji oraz najczęściej stosowanych systemów klimatyzacji powietrzno-wodnej i systemów z klimatyzatorami indywidualnymi.

więcej 

Bezpłatna prenumerata