Zmiany taryf dla energii elektrycznej

W połowie grudnia prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej na 2018 r.
W związku z nowym rozporządzeniem ministra energii z 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 2500), czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych wystąpiło 29 grudnia 2017 do prezesa URE o zmianę taryfy r. Dotychczas (stan na 05.01.2018) innogy Stoen Operator nie wystąpiło ze stosownym wnioskiem do prezesa URE.
Zmiany taryf polegają na utworzeniu odrębnej dodatkowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22.00 do 6.00. W porze nocnej będzie miała zastosowanie obniżona stawka opłaty zmiennej, jednakże w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku. Zmiany te będą widoczne w „części dystrybucyjnej” rachunków za energię elektryczną.

więcej

Źródło URE 

PRZEJDŹ: Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Bezpłatna prenumerata