BOŚ i NFOŚiGW – modernizacji baterii koksowniczej w Koksowni Przyjaźń


Pobierz PDF

Bank Ochrony Środowiska, którego udziałowcem jest NFOŚiGW, podpisał 14 maja br. z Jastrzębską Spółką Węglową umowę na finansowanie modernizacji baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń. Wysokość udzielonego kredytu to 60,1 mln zł.

Warto przypomnieć, że w ekologiczne działania śląskiej spółki już wcześniej włączył się NFOŚiGW, który przyznał pożyczkę na inwestycję JSW KOKS S.A. W grudniu 2018 r. podpisano stosowną umowę w tej sprawie. Przydzielone dofinansowanie – 134 mln zł – pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Szacowana wartość całego projektu JSW KOKS S.A. to blisko 220 mln zł.

Projekt przewiduje budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, który będzie dysponował mocą elektryczną ok. 28 MWe oraz wymiennika ciepłowniczego z mocą cieplną ok. 37 MWt. Nowo powstały blok ma być zlokalizowany w północno-zachodniej części Koksowni Radlin, w Radlinie przy ul. Hutniczej 1.

Obecnie powstający tam podczas produkcji koksu gaz koksowniczy jest oczyszczany i zużywany na potrzeby własne koksowni oraz sprzedawany do Elektrociepłowni Marcel. Niewykorzystana nadwyżka gazu dotychczas była jednak spalana bezproduktywnie na odpustnicy gazu. Strata ta sięgała nawet do 14% produkcji gazu w 2016 r. i 9,3% w 2017 r.

Ten „zbędny” gaz koksowniczy stanie się teraz paliwem, którym będzie opalany nowy blok energetyczny. Gaz jest pozyskiwany na terenie Koksowni Radlin w procesie suchej destylacji węgla kamiennego w temperaturze 900-1100°C – w piecu koksowniczym pozbawionym dostępu tlenu. „Odzyskane” paliwo zostanie w pełni wykorzystane do produkcji elektryczności i ciepła – zarówno na rzecz zwiększających się potrzeb koksowni, jak i dla odbiorców zewnętrznych, w tym mieszkańców Radlina w województwie śląskim (powiat wodzisławski).