Debata w NFOŚiGW nt. ciepłownictwa


Pobierz PDF

NFOŚiGW był 25 kwietnia br. gospodarzem debaty eksperckiej pod hasłem Energetyka i ciepłownictwo w samorządach skutecznym narzędziem poprawy jakości powietrza, zorganizowanej przez „Przegląd Komunalny”.

W merytorycznej, dwugodzinnej i wielowątkowej dyskusji dane i poglądy zaprezentowane przez panelistów potwierdziły tezę zawartą w tytule debaty, że rozwój efektywnego ciepłownictwa – szczególnie w średnich i małych skupiskach miejskich – jest bardzo ważnym czynnikiem poprawy jakości powietrza oraz obniżenia emisji gazów cieplarnianych w naszym kraju. Dużą część dyskusji poświęcono synergii ciepłownictwa z racjonalną gospodarką odpadami, w tym z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Uczestnicy debaty przedstawiali (z punktu widzenia swoich specjalności, reprezentowanych instytucji i środowisk) najważniejsze, ich zdaniem, wyzwania i bariery dla rozwoju ciepłownictwa oraz aktywnej roli samorządów w tym obszarze.