Kalkulator kosztów ogrzewania budynków POBE – IV kwartał 2022 roku

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, będące koalicją 12 organizacji branżowych skupionych wokół efektywności energetycznej budynków, kontynuuje w IV kwartale 2022 r. publikację przedstawiającą aktualne koszty ogrzewania budynków mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ogrzewania różnych budynków jednorodzinnych wraz z typowymi kosztami przygotowania ciepłej wody użytkowej.
POBE planuje w połowie grudnia 2022 publikację prognozy kosztów ogrzewania budynków w 2023 r.
Na stronie www.pobe.pl jest ogólnie dostępny kalkulator kosztów ogrzewania budynków (jako otwarty arkusz kalkulacyjny z możliwością wprowadzania swoich danych dot. budynków i ich wyposażenia).
W ciągu 2022 roku drożały wszystkie nośniki energii wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W trakcie ostatniego kwartału skala wzrostów cen paliw była różna, jednak szczególnie duża w przypadku drewna opałowego. Jak wskazują Polski Alarm Smogowy w raporcie z listopada 2022 przygotowanym przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM od sierpnia 2022 r. średnia cena węgla opałowego wzrosła o 1%, peletu o 14%, a drewna aż o 83%.
W obliczeniach kosztów ogrzewania tzw. ekogroszkiem założono cenę 1 tony ekogroszku jako średnią arytmetyczną z cen pozyskanych w badaniu Polskiego Alarmu Smogowego na prywatnych składach węgla i cen węgla na składach samorządowych składach węgla (2000 zł/ tonę) W tej informacji przedstawione zostały aktualne kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w czterech typowych budynkach jednorodzinnych w III kwartale 2022 r.:
• nowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, który spełnia standardy wdrożonego programu Moje Ciepło, tj. EU ok. 40 kWh/(m2∙rok), czyli o wyższych wymogach izolacyjnych niż obowiązujące w warunkach technicznych, którym podlegają budynki od stycznia 2021 r. W obliczeniach uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny;
• nowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, który spełnia standardy aktualnych warunków technicznych WT 2021 tj. EU ok. 55 kWh/(m2∙rok), czyli aktualnych wymogów, którym podlegają budynki od stycznia 2021 r. W obliczeniach uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny;
• istniejącego budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 poddanego termomodernizacji do poziomu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 80 kWh/(m2∙rok)(standard WT 2017), z typowym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
• budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 niepoddanego termomodernizacji do poziomu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 170 kWh/(m2∙rok), z typowym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
Źródło: Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej
Więcej informacji o POBE: http://pobe.pl/

Przejdź  Arkusz kalkulacyjny w wersji open source

Bezpłatna prenumerata