FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA w nowym formacie

Już w kwietniu odbędzie się dobrze znane wydarzenie branżowe, organizowane od 2003 roku przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Na PGE Narodowym, w dniach 10-11 kwietnia, spotkają się specjaliści branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA w nowym formacie: DNI PROFESJONALISTÓW 2024 to wydarzenie skierowane do specjalistów: projektantów, instalatorów i osób zajmujących się eksploatacją systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Dwudniowy, bardzo rozbudowany cykl seminariów, prezentacji, szkoleń jest skierowany do osób poszukujących rzetelnej, praktycznej wiedzy technicznej i formalno-prawnej. Pod hasłem WIEDZA DLA PRAKTYKÓW uznani specjaliści, zaproszeni przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, podzielą się informacjami o panujących trendach w projektowaniu, najnowszych zmianach przepisów i unijnych dyrektyw oraz doświadczeniem inżynierskim.

Nowa formuła DNI PROFESJONALISTÓW: FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2024 to przede wszystkim bogaty, wartościowy program merytoryczny, podzielony tematycznie na główne bloki:

# TRENDY

# Przyszłość instalacji HVAC w kontekście zmian dyrektyw, zmian klimatycznych, zmian w oczekiwaniach inwestorów. # Ślad węglowy, raportowanie ESG i ich wpływ na rozwiązania HVAC oraz na preferencje inwestorów. # Nagroda PASCAL 2024 – prezentacja projektów nominowanych do Nagrody, ogłoszenie laureatów.

# PRAWO/PRZEPISY/NORMY

# Najnowsze zmiany w przepisach regulujących budowę i działanie instalacji HVAC. Spodziewane zmiany w prawie. # Wdrożenie zmian dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków (EPBD). # Nowa metodologia sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. # Klasy energetyczne dla budynków. # Nowe dane klimatyczne do projektowania instalacji HVAC i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

# ENERGIA

# Praktyczne zagadnienia związane z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w kontekście efektywnego wykorzystania energii. # Dobór urządzeń i parametrów instalacji energooszczędnych. # Efektywność energetyczna instalacji. # Szczelność instalacji wentylacyjnych a energochłonność. # Koszty życia budynku (LCC) w kontekście instalacji HVAC.

# KOMFORT/BEZPIECZEŃSTWO

# Sprawność instalacji wentylacyjnych a jakość środowiska w budynku, wpływ na komfort i wydajność pracy. # Higiena central klimatyzacyjnych – zapobieganie przenoszeniu zanieczyszczeń. # Rozdział powietrza a komfort w pomieszczeniach biurowych.

# EKSPLOATACJA

# Doświadczenia z eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji w różnych typach obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego użytkowania energii. # Możliwości techniczne modernizacji istniejących instalacji. # Najczęstsze problemy i sposoby ich rozwiązywania. # Zapewnienie jakości środowiska wewnątrz budynków. # Higiena instalacji wentylacyjnych.

# REKUPERACJA

Nowe wytyczne Stowarzyszenia Polska Wentylacja w zakresie doboru i wykonawstwa instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła w domach jednorodzinnych. Dobór central wentylacyjnych, projektowanie i wykonawstwo sieci przewodów wentylacyjnych, rozmieszczenie elementów nawiewnych i wyciągowych, akustyka instalacji, filtracja, regulacje i pomiary wydajności, wymagania formalne.

# AKUSTYKA

# Teoria i praktyka akustyki instalacji. Źródła hałasu w instalacjach HVAC. Wymagania normowe i zmiany wymagań prawnych. # Praktyczne rozwiązania i technologie pozwalające ograniczyć przenoszenie hałasu.

# WENTYLACJA POŻAROWA

# Eksploatacja systemów różnicowania ciśnienia w budynkach wysokościowych – teoria kontra praktyka. # Wentylacja pożarowa w europejskich i polskich standardach projektowych. # Zasilanie i sterowanie wentylacją bytową i pożarową w tunelach drogowych. # Praktyczne zastosowanie Wytycznych CNBOP-PIB w projektowaniu oddymiania klatek schodowych – nowe wyniki analiz CFD.

# MAŁE INSTALACJE KLIMATYZACYJNE

# Zasady prawidłowego doboru klimatyzatorów. # Właściwości techniczne urządzeń, charakterystyka techniczna urządzeń, etykiety energetyczne urządzeń. # Wybór systemu klimatyzacyjnego.
# Montaż i rozruch instalacji. # Wymagania formalne.

# POMPY CIEPŁA

# Zasady doboru pomp ciepła – zalecenia i najczęściej popełniane błędy. # Efektywność energetyczna pomp ciepła. # Zasady prawidłowego montażu – zalecenia i najczęstsze błędy. # Praktyczne przykłady zastosowań.

Nowa formuła jest skierowana nie tylko do osób o zaawansowanych umiejętnościach. To także formuła dla instalatorów, którzy chcą podnosić kwalifikacje lub zacząć przygodę z montażem instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. W nowej formule jest także przewidziana ARENA TECHNOLOGII, czyli STREFA EKSPOZYCYJNA, w której swoje najciekawsze rozwiązania zaprezentują producenci i dystrybutorzy urządzeń i technologii.

DNI PROFESJONALISTÓW: FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2024 to wydarzenie przygotowane przez specjalistów dla specjalistów. Głównym założeniem jest zapewnienie uczestnikom możliwości zdobycia obiektywnej, przydatnej, wysoko wyspecjalizowanej wiedzy.
Wstęp jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja.
Rejestracja online ruszyła 15 marca 2024 r.

Przejdź  Więcej o DNIACH PROFESJONALISTÓW

Bezpłatna prenumerata