Paweł Biśta, Head of East Europe Northern Countries at Ariston Group

Paweł Biśta, Head of East Europe Northern Countries at Ariston Group

ARISTON o 2023 roku

Bardzo słaby czy pełen napięcia i zmian, czy raczej dość spokojny i budżetowo niezły – jaki był rok 2023 dla Państwa firmy?
Rok był bardzo zmienny i nieprzewidywalny. W naszym przypadku dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów i dywersyfikacji kanałów dystrybucji mimo wszystko udało się zachować przyzwoity wynik.

Jakie zmiany w związku ze słabą koniunkturą w branży poczyniliście Państwo w swojej firmie?
Zmiany cen miały miejsce tylko na początku roku. Wbrew trendowi na rynku zwiększyliśmy zatrudnienie. Oczywiście wszelkie koszty trzymane były w ryzach. Przyglądaliśmy się każdej wydanej złotówce, oceniając jaką wartość generuje dla firmy.

Co najbardziej zabolało (Państwa firmę lub może branżę) w mijającym roku, a co było pozytywnym zaskoczeniem?
Spadek rynku pomp ciepła był najbardziej dotkliwy. Umocnienie naszej pozycji w niektórych segmentach produktów było być może nie zaskoczeniem, a sukcesem, który dał nam względny komfort w działaniu.

Co Pana zdaniem poprawiłoby sytuację w budownictwie, a więc i w branży HVAC?
Budownictwo tak, czy inaczej sobie poradzi. Zapewne odpowiednim stymulatorem dla nowych inwestycji byłoby korzystne finansowanie po stronie podażowej, a nie popytowej oraz dostępność gruntów.
Dla rynku modernizacji niezbędna jest jasna długoterminowa perspektywa kosztów energii: gazu i energii elektrycznej oraz „ucywilizowanie” rynku pomp ciepła. Dotacje typu Czyste Powietrze, zwłaszcza w wysokości 100%, prowadzą do niezdrowej sytuacji rynkowej – dominacji przez tanie, niskiej jakości urządzenia.
Sprawne marketingowo, ale niewykwalifikowane w zakresie instalacji firmy deprecjonują całą technologię pomp ciepła z oczach inwestorów. Za rok, dwa wiele z tych firm może już nawet zakończyć działalność, a tysiące niezadowolonych klientów pozostanie z niesmakiem, którym będą się powszechnie dzielić. Szkodzi to tym producentom, którzy oferują wysokiej jakości produkty z profesjonalnym doborem i instalacją, a także stawia pod znakiem zapytania rzeczywisty efekt wielu milionów wydanych w ramach dotacji.

Co przyniesie nam rok 2024?
Mam nadzieję, że rozwiązanie większości bolączek, które opisałem powyżej.

Bezpłatna prenumerata