Vitocaldens 222-F – kompaktowa hybryda: kocioł, pompa ciepła i… zasobnik w jednym

Skrojony według najnowszych technologii

Kompaktowe urządzenie hybrydowe składające się z pompy ciepła powietrze / woda typu split, gazowego kotła kondensacyjnego i ładowanego warstwowo zasobnika ciepłej wody użytkowej.

 

System grzewczy Vitocaldens 222-F jest kompletny i zajmuje wyjątkowo niewiele miejsca: w jego jednostce wewnętrznej zabudowano pompę ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny i ładowany warstwowo zasobnik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) o pojemności 130 litrów.
Ta kompaktowa jednostka jest szczególnie przydatna dla potrzeb modernizacji instalacji grzewczych, gdyż oferowana przez nią moc grzewcza wynosi do 10,9 kW (moduł pompy ciepła) i 19 kW (moduł gazowego kotła kondensacyjnego).

Dzięki wysokiemu, gdyż dochodzącemu do 80% wykorzystaniu pompy ciepła w pracy instalacji grzewczej w cyklu rocznym, system wyróżnia się niskimi kosztami eksploatacji. 

Praca systemu

W trakcie bieżącej pracy pompa ciepła pokrywa podstawowe zapotrzebowanie na energię, wykorzystując w tym celu w dużym stopniu darmowe ciepło otoczenia. Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrzna zewnętrznego i za pomocą sprężarki doprowadza je do temperatury zasilania dochodzącej do 55°C. Natomiast gazowy kocioł kondensacyjny włącza się zawsze wtedy, kiedy taka potrzeba będzie wynikać z ustawionego uprzednio trybu pracy instalacji grzewczej, tzn., jeśli zapewni to użytkownikowi niższe koszty eksploatacji lub pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 lub zwiększy komfort przygotowania i korzystania z ciepłej wody użytkowej.

Preselekcyjne ustawianie trybów pracy

Ustawiane preselekcyjnie preferencje użytkownika pozwalają na elastyczną pracę Vitocaldens 222-F. Dostępne są tryby pracy: ekonomiczny, ekologiczny lub komfortowy.

Jest to możliwe dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu do siebie pompy ciepła i kotła grzewczego. Po wprowadzeniu przez użytkownika niezbędnych danych (do których zalicza się na przykład ceny gazu i prądu lub współczynnik energii pierwotnej) menedżer energii automatycznie określa, które z urządzeń będzie miało pierwszeństwo lub dla zapewnienia ekonomicznej pracy instalacji wybiera tryb pracy równoległej i następnie steruje nim zgodnie z aktualnymi potrzebami. Ponadto system uwzględnia takie parametry jak aktualna temperatura zewnętrzna, wymagana wydajność i niezbędna temperatura zasilania.

Zasobnik

Dzięki zintegrowanemu, ładowanemu warstwowo zasobnikowi c.w.u. o pojemności 130 litrów pompa ciepła umożliwia w lecie wyjątkowo korzystne ekonomicznie przygotowywanie ciepłej wody. W przypadku wysokiego zapotrzebowania na c.w.u. opcjonalnie włącza się dodatkowo gazowy kocioł kondensacyjny i zapewnia wysoki komfort korzystania z ciepłej wody również w przypadku zasilania więcej niż jednego punktu jej poboru.

Obsługa drogą radiową lub za pomocą smartfona

Dzięki wyposażeniu w zintegrowane łącze radiowe regulator pompy ciepła Vitotronic 200 (typ WO1C) można obsługiwać w domu za pomocą pilota do zdalnego sterowania drogą radiową Vitotrol 300 RF.
Zaś użytkownik znajdujący się poza domem może w każdej chwili obsługiwać system grzewczy przez Internet wykorzystując w tym celu smartfon (iPhone, Android) lub tablet (iPad) oraz aplikację Vitotrol App.

Możliwość użycia własnej energii fotowoltaicznej

Hybrydowa pompa ciepła Vitocaldens 222-F jest już przygotowana do wykorzystywania energii elektrycznej samodzielnie wytwarza­nej w instalacji fotowoltaicznej. Rozwiązanie to obniża koszty eksploatacji elektrycznych komponentów centrali grzewczej.

 Vitocaldens 222-F w skrócie

 • Pompa ciepła z regulacją mocy za pomocą inwertera DC i elektronicznego zaworu dławiącego dla zapewnienia wysokiej efektywności przy niepełnym obciążeniu
 • Gazowy kocioł kondensacyjny z wymiennikiem ciepła Inox-Radial i modulowanym palnikiem cylindrycznym MatriX
 • Normowy stopień sprawności dochodzący do 98 % (Hs) / 109 % (Hj)
 • Ładowany warstwowo zasobnik c.w.u. o pojemności 130 litrów
 • Zakres mocy: do 10,9 kW przy A2/W35 (pompa ciepła), 19 kW (gazowy kocioł kondensacyjny)
 • Niskie koszty eksploatacji jednostki pompy ciepła dzięki wysokiej wartości współczynnika efektywności COP (coefficient of performance) i wysokiemu udziałowi pracy pompy ciepła w cyklu rocznym
 • Zintegrowane energooszczędne pompy o wysokiej wydajności
 • Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki dwóm źródłom wytwarzania energii (pompa ciepła i kocioł grzewczy)
 • Wysoki komfort przygotowania c.w.u. dzięki włączającemu się w szczytowym obciążeniu kotłowi kondensacyjnemu
 • Przygotowanie do SmartGrid i wykorzystywania własnego prądu z instalacji fotowoltaicznej
 • Zintegrowany menedżer energii określa automatycznie idealny rodzaj trybu pracy (ekonomiczny, ekologiczny i komfortowy)


Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017