Sprzedaż kotłów na paliwa stałe w 2018 wg danych SPIUG

W tej grupie kotłów w 3 kwartale 2018 zaszły istotne zmiany za sprawą wejścia w życie od 1 października 2017 roku rozporządzenia podnoszącego wymagania ograniczenia emisji dla tego typu urządzeń. Według rozporządzenia, teoretycznie od 1 lipca 2018 nie można już wprowadzać do obrotu oraz montować kotłów na paliwa stałe niespełniających co najmniej standardu 5. klasy wg normy PN-EN 303-5. Widzimy jednak niedoskonałości rozporządzenia i obchodzenie go w ramach sprzedaży kotłów przeznaczonych do spalania biomasy niedrzewnej, jak również zauważyliśmy wzrost szarej strefy. Część producentów dostosowała się do obowiązujących przepisów prawa, tracąc rynek na rzecz producentów wprowadzających kotły pod nowymi nazwami. Pozwala na to luka w obowiązującym obecnie rozporządzeniu. Oczekuje się, że zgodnie z zapowiedziami zostanie ono znowelizowane i uszczelnione z początkiem 2019 r.


W wyniku działania programów antysmogowych nastąpiło zwiększone zainteresowanie kotłami na paliwa stałe 5.klasy, jednak patrząc na ogólną produkcję, rynek detaliczny znacznie się zmniejszył.
Prawdopodobnie stało się to z udziałem programów dotacyjnych prowadzonych przez jednostki samorządowe. Obroty pozostają bez zmian, jednak zakładając, że sprzedają się urządzenia bardziej zaawansowane technicznie, oznacza to spadek liczby sprzedawanych urządzeń. Istnieje prawdopodobieństwo, że niemożność nabycia tanich urządzeń i wzrost cen kotłów 5. klasy mógł spowodować częściowy przepływ klientów w kierunku kotłów gazowych, których cena jest niezmienna (stała cena EUR i w miarę stabilny kurs EUR) w odróżnieniu do wzrastających kosztów produkcji kotłów na paliwa stałe produkowanych w Polsce.

W poprzednich latach na III kwartał roku przypadał początek szczytu sprzedaży. W tym roku można zauważyć blisko zmniejszenie poziomu sprzedaży o ok. 20%. 

W przypadku kotłów z zasypem ręcznym poziom sprzedaży mocno się obniżył, osiągając według szacunków nieznacznie powyżej 2% ogólnego wolumenu kotłów. Niemniej jednak, taki udział wydaje się być znacznie zaniżony z uwagi na sprzedaż kotłów pozaklasowych, tj. oficjalnie do c.w.u. lub na biomasę niedrzewną, czego nie obejmuje żadna statystyka czy monitoring rynku. W wypadku oficjalnie sprzedawanych urządzeń na tak niski poziom sprzedaży kotłów zasypowych spełniających wymagania rozporządzenia, wpływa zapewne konieczność montażu zbiornika akumulacyjnego, co znacznie podraża poziom inwestycji. Dlatego konieczne wydaje się uszczelnienie systemu i wyeliminowanie sprzedawanych pozaklasowych kotłów zarówno w sieciach dystrybucyjnych, jak także na targach „z samochodu”.

Zgodnie z oczekiwaniami notuje się zwiększony poziom sprzedaży kotłów z podawaniem automatycznym. W III kwartale sprzedano blisko 3 razy więcej tego typu urządzeń niż w II kwartale. Notowany jest również wzrost w stosunku do lat poprzednich o ponad 15% w stosunku do 3Q2017 i ponad 52% w odniesieniu do 3Q2016. Przy czym kotły automatyczne na węgiel zanotowały wzrost na poziomie 7% w stosunku do poprzedniego kwartału. W stosunku do tego samego okresu roku 2017 sprzedano o 3% więcej kotłów automatycznych na węgiel oraz o 13% – do III kw. 2016.

Obserwowane jest natomiast zwiększone zainteresowanie kotłami automatycznymi na pelet. Poziom sprzedaży w stosunku do 2Q2018 zwiększył się o blisko 70%. Na podobnym poziomie – 60% – zwiększył się w odniesieniu do 3Q2017. Natomiast jeżeli weźmie się pod uwagę 3Q2016 można mówić wręcz o boomie na kotły peletowe – w 3Q2018 r sprzedano blisko 9 razy więcej kotłów peletowych niż dwa lata wcześniej. Zwiększone zainteresowanie widoczne jest po udziale kotłów peletowych w wolumenie kotłów podajnikowych: w 3Q2016 było to zaledwie 5%, w 3Q2017 – 21%, a w 3Q2018 – ponad 30%.

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017