Rozwiązania Wilo do deszczówki

Pozyskaj, zmagazynuj, wykorzystaj wodę deszczową Filip Pogorzelski

Patrząc na problemy związane z deficytem wody pitnej na świecie i w Polsce, możemy zmienić spojrzenie na wodę deszczową: woda jako zasób, a nie ściek. Wiąże to ze sobą odwagę w zmianach trendów projektowania budynków wielorodzinnych, hoteli, stadionów, biurowców czy innych obiektów użyteczności publicznej. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne, zmieniła definicję prawną wody opadowej. Deszczówka i wody roztopowe straciły status ścieków.

Analiza zużycia wody

Woda to zasób, który można pozyskać, a następnie zmagazynować i wykorzystać ponownie, tam gdzie nie jest wymagana woda „pitna”. Okazuje się, że w budynkach mieszkalnych, można zaoszczędzić do połowy zużycia wody wodociągowej (rys. 1). Rozpatrując budynek biurowy, zużycie wody pozyskanej z deszczówki może wynieść nawet 63% (rys. 2).

1  Zestawienie procentowe dziennego zapotrzebowania na wodę w budynku mieszkalnym
2  Zestawienie procentowe dziennego zapotrzebowania na wodę w budynku biurowym

Instalacja wody deszczowej

W zależności od charakteru, wielkości budynku i jego przeznaczenia, systemy wykorzystania wody deszczowej mogą mieć różny stopień efektywności i skomplikowania. Przy projektowaniu instalacji wykorzystania wody deszczowej należy pamiętać o kilku elementach.
• Przewody kanalizacji deszczowej. Są to rynny, wpusty, rury spustowe.
Filtracja. Woda deszczowa przed wpływem do zbiornika magazynującego powinna przejść mechaniczną filtrację. Kosz filtracyjny powinien mieć sita w granicach 0,3-1,8 mm.
Zbiornik magazynujący wodę. Dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania całego układu, zbiornik powinien mieć pojemność mogącą przetrzymać wodę przez około 14 dni.
Układ dezynfekcyjny. Element, wspomagający polepszenie jakości wody deszczowej w aspekcie bakteriobójczym.
Centrala deszczowa. Urządzenie umożliwiające w sposób bezawaryjny obsługę całego układu wykorzystania wody deszczowej. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i układowi sterowania zapewnia dostarczenie wody deszczowej do przyborów zasilanych przez zbiornik, w momencie braku odpowiedniej ilości wody automatycznie przełącza się na tryb poboru wody wodociągowej. Centrale deszczowe w odróżnieniu od standardowego zestawu pompowego wyposażone są w zbiornik separacyjny stanowiący przerwę powietrzną i najwyższą klasę zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem instalacji wodociągowej zgodnie z PN-EN 1717.

W instalacjach domowych do zasilania spłuczek toaletowych oraz nawadniania, stosowane są centrale deszczowe typu Wilo-RAIN1 lub Wilo-RAIN3 wyposażone w jedną pompę, układ sterownia, czujnik poziomu wody oraz zbiornik z przerwą powietrzną klasy AB. Zastosowanie pompy samozasysającej pozwala na bezpośredni pobór wody deszczowej z nieznacznie oddalonego od domu zbiornika magazynującego wody opadowe.

W dużych instalacjach również centrala deszczowa musi spełnić większe wymagania. Przykładem takiego rozwiązania mogą być centrale Wilo-RainSystem AF 400 wyposażone w pionowe lub poziome wysokociśnieniowe pompy wirowe, dopasowane do różnych założeń hydraulicznych instalacji. Zapewniają stałą dostawę wody przez zintegrowany w centrali dopust wody z sieci wodociągowej z higieniczną przerwą powietrzną klasy AA, spełniającą wymagania przedsiębiorstw wodociągowych.
W związku z systematycznym wzrostem zużycia wody, przy jednoczesnym spadku jej zasobów, preferowane i wymagane w aspekcie prawnym, ekonomicznym, społecznym są rozwiązania zmierzające do jej oszczędzania.
Najlepszym, najprostszym i relatywnie tanim sposobem jest zastosowanie systemu wykorzystania wody deszczowej. Przynosi to efekty ekonomiczne, ekologiczne i eksploatacje.

Przejdź  Wilo – dbamy o wodę z pasją

Przejdź  Rozwiązania wykorzystania wody deszczowej

Bezpłatna prenumerata