Po pierwszej turze szkoleń EUCERT …okiem organizatorów

Z Pawłem Lachmanem, prezesem PORT PC rozmawiała Małgorzata Tomasik

Czy uważa Pan, że szkolenia EUCERT z zakresu pomp ciepła wystartowały w dobrym momencie?

Byłoby dobrze, gdyby system certyfikacji EUCERT był wprowadzony kilka lat wcześniej a nie dopiero w 2014 roku… Ale trzeba pamiętać, że przygotowanie i wdrożenie takiego systemu szkoleń musi niestety trwać. To nie tylko kwestia tłumaczeń, korekty czy adaptacji materiałów szkoleniowych, ale np. również czasochłonnego przygotowania bazy szkoleniowej czy też wewnętrznych szkoleń trenerów. Po pierwszych doświadczeniach widać, że wąskim gardłem w szybkim rozwoju systemu szkoleń EUCERT jest ograniczona kadra trenerów.

Kto był pomysłodawcą szkoleń EUCERT i jak wyglądał proces ich tworzenia?
Systemy certyfikacji instalatorów są ważnym czynnikiem zapewniającym rozwój i kontrolę rynku urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii. Spełniają istotną rolę z punktu widzenia ochrony interesów klienta. Europejski system certyfikacji EUCERT (Certyfikat Europejskiego Instalatora Pomp Ciepła) powstał na bazie poprzedniego udanego programu szkoleń, finansowanego ze środków UE, w ramach projektu UE-CERT.HP. Program UE-CERT.HP miał na celu zainicjowanie szkoleń i przeprowadzenie europejskiej kampanii wzmocnienia jakości wykonywanych usług przez instalatorów w zakresie technologii pomp ciepła. Był wspierany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia i zakończył w grudniu 2006 roku.

Europejska Organizacja  Pomp Ciepła wiedząc, że branża potrzebuje systemu certyfikacji instalatorów, rozwinęła go i przy współudziale krajowych stowarzyszeń promuje intensywnie w kilkunastu krajach Europy. Program ten jest też w 100% zgodny z wymogami Dyrektywy OZE (29/WE/2009), gdyż był on podstawą do stworzenia wymogów certyfikacji instalatorów OZE. Warto podkreślić sukces jakim jest to, że w Polsce system certyfikacji EUCERT wspierają również najsilniejsze  organizacje branżowe: Stowarzyszenie Importerów i Producentów Urządzeń Grzewczych, Polskie Stowarzyszenie Pompa Ciepła oraz nowa powstała organizacja Polskie Stowarzyszenie Instalatorów Pomp Ciepła.

Na ile szkolenia te uwzględniają specyfikę polskiego rynku pomp ciepła i poziom wykonawców w Polsce i czy jest w ogóle potrzebne uwzględnianie tych różnic?
Zakres szkolenia w Polsce poszerzono o m. n. obsługę programów symulacyjnych dla instalacji z pompami ciepła i dolnych źródeł ciepła, o niezwykle ważną tematykę budynków energooszczędnych i o kwestię równoważenia hydraulicznego instalacji.  Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymują również ponad 30 gotowych arkuszy kalkulacyjnych z różnych dziedzin powiązanych z pompami ciepła. Kurs prowadzą wykładowcy z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym i teoretycznym. Kluczowe jest również to, że są to osoby z nieprzeciętną pasją. Podkreślają to sami uczestnicy szkoleń. W mojej ocenie są to w najlepszy trenerzy z branży. Niektóre badania pokazują, że za sukces i zadowolenie uczestników szkoleń odpowiada w 80% trener. Nawet najlepsze materiały szkoleniowe czy świetnie wyposażona sala szkoleniowa nie wystarczą…

Jak PORT PC zamierza wspieranie instalatorów z certyfikatem EUCERT?
W najbliższych miesiącach planujemy stworzenie specjalnej strony kodowanej dla osób, które mają certyfikację EUCERT. Będą tam dostępne – uaktualniane na bieżąco – arkusze kalkulacyjne, wzorcowe umowy, dodatkowe narzędzia. Myślimy też o rozmowach z ubezpieczycielami instalatorów, tak aby np. składka ubezpieczenia OC była odpowiednio niższa dla instalatorów posiadających certyfikat EUCERT. Przewidujemy też  specjalne rabaty np. na konferencje jak uczestnictwo w III Kongresie PORTPC, który odbędzie się 23 września 2014 w Warszawie. Myślimy także o specjalnych 1-2-dniowych szkoleniach uzupełniających do systemu EUCERT np. o szkoleniach F-gazowych, równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczych czy też szkolenia na temat budynków okołozeroenergetycznych. PORTPC zamierza w najbliższym czasie aktywnie promować pompy ciepła wśród potencjalnych inwestorów. Przygotowujemy specjalną 24 stronnicową broszurę, która pomoże inwestorowi w wyborze pomp ciepła z pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła. Zalecamy tam potencjalnym inwestorom wybór instalatorów którzy posiadają uprawnienie EUCERT. Szczegółowa lista europejskich certyfikowanych instalatorów pomp ciepła znajduje się po linkiem www.ehpa.org/european-certified-hp-installer/certified-installer-database/

Paweł Lachman

Jeden z najlepszych specjalistów branży grzewczej, o rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Przez lata pasjonat nowych technologii i propagator techniki kondensacyjnej. Fachowiec o szerokim spojrzeniu na małą energetykę i aspekty ekologiczne.
Od prawie 6 lat aktywny działacz w segmencie pomp ciepła, pomysłodawca i współzałożyciel stowarzyszenia PORT PC. Odpowiedzialny za współpracę z MG, NFOŚiGW, organizacjami rządowymi i instytutami naukowymi.
Autor i współautor wielu nowych inicjatyw podejmowanych i wdrażanych przez PORT PC.
Paweł Lachman jest autorem wielu publikacji merytorycznych zarówno z ogrzewania tradycyjnego (kotły i kotłownie), systemów c.o., a ostatnio OZE. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu ogrzewania i odnawialnych źródeł energii.
Sumienny i słowny na polu zawodowym i w kontaktach międzyludzkich.
W październiku 2014 roku w czasie targów Renexpo został uhonorowany wyróżnieniem osobowość branży OZE w 2013 roku.


Czy PORT PC jako organizator szkoleń  starał się lub będzie się starał o dofinansowanie z programów dedykowanych poszerzaniu wiedzy i kwalifikacji z zakresu OZE w celu zachęty i odciążenia uczestników?
Na tym etapie szkolenia EUCERT prowadzone są w jednym miejscu w Katowicach. Organizatorem szkoleń w Polsce jest katowickie PNT Euro-centrum. Dzięki współpracy z PNT Euro-centrum jest możliwe 30% dofinansowanie w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorstw. Prowadzimy rozmowy.

Na dzień dzisiejszy odbyła się już pierwsza tura szkoleń…

Pozytywne opinie instalatorów, po pierwszych szkoleniach wskazują jak potrzebne jest takie szkolenie. Najbliższe 2-3 terminy są już dawno zapełnione. Widać też, że szkolenie jest katalizatorem dla innych szkoleń.  Warto powiedzieć, że uzyskanie uprawnień EUCERT jest możliwe po zdaniu egzaminu i po skończone kursu EUCERT. Nie ma możliwości zdawania internistycznego, warunkiem koniecznym jest ukończeniu kursu EUCERT.

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT)

EUCERT to system szkoleń i certyfikacji, którego celem jest ujednolicenie poziomu szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w całej Europie. Jest to najwyższy standard, który może pomóc w wykonywaniu instalacji z pompami ciepła o najwyższej jakości. 5-dniowe szkolenia dla instalatorów zakończone są egzaminem uprawniającym do otrzymania certyfikatu EUCERT uznawanego w większości krajów Europy, w których działa program. Certyfikat EUCERT ważny jest przez 3 lata z możliwością odnowienia. Jednocześnie każdy certyfikowany instalator zostanie wpisany do europejskiej bazy instalatorów pomp ciepła na stronie internetowej EHPA oraz PORT PC.
Uczestnicy otrzymają obszerny podręcznik opracowany przez ekspertów z całej Europy tworzących Komitet Edukacyjny EHPA. Ponadto jako dodatkowe narzędzia każdy instalator otrzyma zestaw arkuszy kalkulacyjnych, będący uzupełnieniem zagadnień poruszanych podczas szkolenia.
Szczegółowa tematyka szkoleń EUCERT to m. in.: zagadnienia marketingowe, analiza kosztów – pompy ciepła, ekologia i środowisko, geologia, klimat i uregulowania prawne, budynki energooszczędne, zasada działania i szczegóły techniczne pomp ciepła, systemy dystrybucji ciepła i integracja systemów hydraulicznych, dobór i instalacja dolnego źródła ciepła, tryb pracy i kontrola, przeprowadzanie oceny miejsca i instalacji, obsługa komputerowego programu symulacyjnego do instalacji z pompami ciepła, instalacja pompy ciepła i osprzętu oraz kontrola systemu, podstawy elektryczne, edukacja klienta, gwarancja, serwis pompy ciepła, częste błędy i praktyczne doświadczenia.


 


 

 

Bezpłatna prenumerata