Niewłaściwy rozstaw króćców podłączeniowych grzejnika? Jest na to rada.

Podczas wymiany grzejnika jest kilka bardzo ważnych parametrów, które należy wziąć pod uwagę. Jednym z nich jest odpowiedni rozstaw króćców podłączeniowych. Poprawny dobór tej wielkości jest w szczególności przydatny w przypadku, gdy wymianie podlega samo urządzenie grzewcze, a pozostałe elementy, jak przewody podłączeniowe do instalacji centralnego ogrzewania, pozostają na swoim miejscu. Najczęściej dzieje się to w przypadku wymiany starego grzejnika (np. żeliwnego) na nowy grzejnik płytowy stalowy, w istniejącej wieloletniej instalacji centralnego ogrzewania.

Jeśli zmierzymy odległość przewodów pomiędzy ich osiami w grzejniku żeliwnym, to się okaże, że ten wymiar wynosi 500 mm, a całkowita wysokość grzejnika 600 mm. Na który wymiar mamy zwracać uwagę? Na całkowitą wysokość czy na rozstaw przewodów? Odpowiedź dla profesjonalistów jest jednoznaczna, ale warto ją przypomnieć. Oczywiście tym wymiarem jest rozstaw króćców (przewodów) między sobą. Drugi parametr (wysokość całkowita) wyjdzie nam z prawidłowego doboru pierwszego parametru. Jak to sprawdzić?

Mianowicie do tego przyda nam się umiejętność czytania rysunków technicznych w udostępnianych przez producentów materiałach technicznych. Wartością wyjściową jest 500 mm i w takim wymiarze musimy znaleźć rozstaw otworów podłączeniowych do grzejnika. Obok pokazano przykładowy, zwymiarowany rysunek techniczny grzejnika jednego z wiodących producentów. Możemy z niego przeczytać, że rozstaw pomiędzy króćcami podłączeniowymi (licząc w ich osiach) wynosi wg wzoru:

h = H-50 [mm]

gdzie:

h – rozstaw króćców podłączeniowych [mm],
H – całkowita wysokość grzejnika [mm].

Po prostym podstawieniu h=500 i łatwym przekształceniu wzoru otrzymujemy wzór na całkowitą wysokość grzejnika:

H = h + 50 [mm]

W wyniku, którego otrzymujemy wartość 550 mm, która jest wymiarem dotyczącym całkowitej wysokości urządzenia grzewczego. I takiego grzejnika o wysokości całkowitej 550 mm musimy szukać w sieci sprzedaży u tego danego producenta (a najlepiej skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie wytwórcy, aby znaleźć firmę z nim współpracującą).

Oczywiście pomiędzy modelami grzejnika można spotkać różnicę w wysokości całkowitej, np. H = 554 mm. Jest to efekt innych odległości pomiędzy osiami otworów króćców przyłączeniowych a górną i dolną poziomą krawędzią grzejnika. W tym przypadku po zsumowaniu tych dwóch wielkości wychodzi nam np. 54 mm, a sam wzór przyjmuje postać h = H-54 [mm], w którym rozstaw króćców przyłączeniowych pozostaje bez zmian i wynosi h = 500 mm.

fot. Kermi

Jednak zdarzają się przypadki, że zakupiony grzejnik został źle dobrany przez osobę bez doświadczenia lub sami mieszkańcy, kierując się czasami poradami na niewłaściwych forach internetowych, a nawet słuchając „dobrych” rad od znajomych znających się na wszystkim, dokonali zakupu niewłaściwego urządzenia grzewczego. Najczęściej błędy wynikają z sugestii, aby wybierać taką samą całkowitą wysokość grzejnika, jak poprzednio zamontowany, kolejna przyczyną bywa błędne odczytanie wcześniej wspomnianego wzoru. Co w takim przypadku zrobić i jak uchronić klienta przed stratą finansową? Jest na to bardzo łatwy sposób, który sam w sobie nie wymaga ogromnych nakładów finansowych.

Na rynku instalacyjnym można te rozwiązanie spotkać jako specjalne adaptery do renowacji lub też łączniki w kształcie litery „S”. Zadanie mają jednakowe i wspólne, a mianowicie mają służyć do likwidacji różnicy wynikającej z błędnie dobranej całkowitej wysokości grzejnika, a tym samym umożliwiać podłączenie urządzenia grzewczego do istniejących przewodów centralnego ogrzewania. Poprzez zastosowanie takich elementów uchronimy klienta nie tylko przed poniesieniem dodatkowych nakładów finansowych np. na zakup nowego grzejnika, czy też przed niepotrzebnymi przeróbkami. Przede wszystkim jednak nie dopuścimy do np. spowodowana niewłaściwych naprężeń przewodów, w przypadku, gdy będziemy je próbowali nagiąć w celu podłączenia, co w późniejszym stadium może spowodować awarię.

Odpowiedzi udzielił:
Tomasz Podleś
Product Manager – Panel Radiators, Region East, Rettig ICC

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017