Jak przedłużyć żywotność systemu grzewczego?

Ochrona instalacji Logafix D³ marki Buderus

Efektywność i żywotność systemu grzewczego to kwestia kluczowa. Koszty inwestycji w system grzewczy oraz koszty ogrzewania stanowią znaczącą część ogólnych kosztów utrzymania nieruchomości. Dlatego decyzje dotyczące wyposażenia i zabezpieczenia systemu grzewczego odgrywają fundamentalną rolę.

Nowoczesne instalacje grzewcze charakteryzują się wysoką sprawnością działania. Aby przez długi czas utrzymać maksymalną wydajność, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wody w instalacji. Konieczne jest przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności zapewniających jej odpowiednie przygotowanie i utrzymanie w okresie eksploatacji.
Jakość wody to kluczowy czynnik, odpowiadający za płynną i ekonomiczną pracę systemu grzewczego. Ma również zasadniczy wpływ na długość okresu eksploatacji.
Koncepcja ochrony instalacji Logafix D³ marki Buderus pomaga przez długi czas uzyskać maksymalną wydajność systemu grzewczego. Zapewnia długotrwałe oszczędności w zakresie bieżących kosztów eksploatacji oraz pomaga uniknąć kosztownych napraw serwisowych. Inwestycja praktycznie sama zwraca się w okresie eksploatacji.
Logafix D3 to kompleksowa ochrona systemu grzewczego. Demineralizacja, usuwanie osadów oraz skuteczne odpowietrzanie to trzy komponenty zabezpieczenia, które pozwalają na długą i efektywną eksploatację.

Demineralizacja

Pakiety do demineralizacji wody składają się z kompletnych zestawów gotowych do użycia oraz oddzielnych komponentów takich, jak wkłady z żywicą demineralizującą o różnych pojemnościach, profesjonalnej głowicy napełniającej, zespołu napełniającego z funkcją zabezpieczenia instalacji przed cofaniem się wody oraz żywic do regeneracji wkładów demineralizujących.
W zależności od regionu woda użytkowa może zawierać duże ilości węglanu wapnia i soli. Rozpuszczony w wodzie węglan wapnia osadza się głównie w najgorętszym miejscu instalacji, czyli źródle ciepła, co w konsekwencji może doprowadzić do awarii i unieruchomienia systemu. Proces demineralizacji nie tylko usuwa z wody węglan wapnia, ale także wszelkie inne substancje powodujące korozję.
Całość wody trafiającej do instalacji jest przepuszczana przez specjalną żywicę jonowymienną. Demineralizacja Logafix D3 zapobiega korozji i wynikającym
z niej uszkodzeniom, jak również gwarantuje stałe natężenie przepływu czynnika grzewczego oraz stałą wysoką wydajność systemu.

Trzy korzyści z demineralizacji:
•    zapobiega tworzeniu się kamienia, który ogranicza wymianę ciepła w kotle,
•    zapobiega korozji elementów instalacji oraz wynikającym z niej uszkodzeniom,
•    pozwala osiągnąć stałe natężenie przepływu,
a w konsekwencji stałą wysoką wydajność systemu grzewczego.

Usuwanie zanieczyszczeń magnetycznych oraz osadu

Skuteczne likwidowanie osadów zapewniają wysokowydajne magnetyczne separatory zanieczyszczeń usuwające zanieczyszczenia magnetyczne takie, jak magnetyd oraz drobne cząstki stałe, które przyczyniają się do powstawania szlamu i innych osadów.
Separatory magnetyczne zanieczyszczeń Logafix dostępne są w zakresie średnic 22 mm i 28 mm ze złączem zaciskowym oraz od ¾” do 2″ ze złączem gwintowanym.
Osady w wodzie grzewczej mogą pochodzić z resztek masy uszczelniającej, opiłków metalowych, piasku lub innych zanieczyszczeń. Elementy systemu grzewczego mogą z czasem korodować, uwalniając do wody dodatkowe zanieczyszczenia. Separatory magnetyczne Logafix z wysoką skutecznością wyłapują wszystkie cząstki osadów o wielkości powyżej 5 μm. Dwa silne magnesy usuwają cząstki magnetyczne (magnetyt) stanowiące największe zagrożenia dla elektronicznych pomp obiegowych. Specjalna konstrukcja komory separującej zapewnia skuteczne usunięcie cząstek niemagnetycznych, które opadają na dno komory i mogą być bez problemu usunięte z instalacji bez konieczności przerywania pracy. Cała woda znajdująca się
w systemie grzewczym przepływa przez separator i jest oczyszczana w sposób ciągły.
Stosowanie separatorów magnetycznych zanieczyszczeń znacząco zmniejsza awaryjność pomp obiegowych c.o., chroni wymiennik ciepła znajdujący się
w kotle oraz zapewnia oszczędności w dłuższej perspektywie czasu.

Cztery korzyści usuwania zanieczyszczeń magnetycznych oraz osadu:
•    mniejsza awaryjność pomp wskutek eliminacji zanieczyszczeń magnetycznych,
•    mniejsza ilość osadów oznacza dłuższy okres eksploatacji wymiennika ciepła i wszystkich elementów systemu grzewczego,
•    mniej awarii,
•    długotrwała oszczędność energii.

Odpowietrzanie

Skuteczne i ciągłe odpowietrzanie instalacji zapewniają separatory powietrza Logafix charakteryzujące się znacznie większą skutecznością niż zwykłe odpowietrzniki szybkodziałające, ponieważ oprócz pęcherzy gazów usuwają również mikropęcherzyki krążące w instalacji.
Separatory powietrza Logafix dostępne są w zakresie średnic 22 mm i 28 mm ze złączem zaciskowym oraz od ¾” do 2″ ze złączem gwintowanym.
Żaden system grzewczy nie jest w 100 % gazoszczelny. Nawet po wstępnym odpowietrzeniu świeżo napełnionej instalacji w wodzie znajduje się duża ilość mikropęcherzyków. Oprócz tego powietrze na różne sposoby dostaje się do instalacji, między innymi wskutek mikronieszczelności rur, zaworów, uszczelek, połączeń itp.,
a zwłaszcza gdy uzupełniamy poziom wody. Powietrze i inne gazy znajdujące się w wodzie w postaci mikropęcherzyków mogą być usunięte jedynie przez separator powietrza. Standardowy szybkodziałający zawór odpowietrzający jest w stanie usunąć jedynie większe pęcherzyki powietrza. Separator powietrza Logafix charakteryzuje się wysoką skutecznością odpowietrzania, przez co utrzymuje wydajność systemu grzewczego na najwyższym poziomie, znacznie zmniejsza awaryjność, a także redukuje hałas. Ponadto nie ma już potrzeby, aby stale ręcznie odpowietrzać instalację.

Trzy korzyści z odpowietrzania:
•    oszczędność energii dzięki zapobieganiu redukcji wymiany ciepła wskutek korków powietrznych,
•    redukcja hałasu,
•    większa wygoda, odpowietrzanie jest realizowane automatycznie bez potrzeby ręcznej ingerencji.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017