Dysze dalekiego zasięgu typu TJN

Rozwiązanie firmy TROX do dużych pomieszczeń

Dysze dalekiego zasięgu są rozwiązaniem preferowanym w pomieszczeniach ze znaczną odległością pomiędzy punktem nawiewu powietrza a strefą przebywania ludzi. Udoskonalone dysze dalekiego zasięgu typu TJN firmy TROX są rozwiązaniem optymalnym akustycznie i technicznie. Zostały opracowane w oparciu o doświadczenia płynące z wielu lat niezawodnych aplikacji dysz dalekiego zasięgu typu DUK.


Dysze, oprócz wysokiej estetyki, są efektywne energetycznie, a także charakteryzują się korzystniejszymi parametrami akustycznymi. Wykonane z wysokogatunkowego polimeru dostępne są w kolorach zbliżonych RAL: białe aluminium lub biały alpejski. Wszechstronne dysze dalekiego zasięgu pozwalają tworzyć komfortowy klimat w dużych pomieszczeniach, w bardzo różnorodnych warunkach temperatury.

Element zawirowujący i ograniczenie kąta nawiewu powietrza

Opcjonalny, łatwy w montażu element zawirowujący umożliwia dwustopniową redukcję zasięgu strumienia powietrza do 80% lub 60%, korzystną w mniejszych pomieszczeniach. Doskonałe parametry akustyczne tego rozwiązania zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu ząbkowanych krawędzi kierownic powietrza.
Istnieje możliwość nastawy kierunku nawiewu strumienia powietrza w zakresie od +30° do -30°C, co 5°. Zakres nastawy kąta nawiewu może być również ograniczony i zablokowany. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu nastawiony kąt nawiewu dyszy TJN pozostanie niezmienny, zapewniając spełnienie kryteriów komfortu w pomieszczeniu.


Automatyczna nastawa z elementem z pamięcią kształtu

Innym innowacyjnym elementem jest możliwość automatycznej regulacji kąta nawiewu przy wykorzystaniu stopu z pamięcią kształtu (SMA). Stop z pamięcią kształtu, zwany także metalem z pamięcią, „zapamiętuje“ swój oryginalny kształt i powraca do niego po deformacji wywołanej ogrzaniem. Kompaktowy siłownik z pamięcią kształtu umieszczony jest w strumieniu powietrza nawiewanego dyszą dalekiego zasięgu tak, że natychmiast reaguje na zmianę temperatury powietrza nawiewanego. Efektem zastosowania SMA jest automatyczna zmiana kąta nawiewu dyszy dalekiego zasięgu w zakresie temperatury od około 18°C do 28°C, a w rezultacie zachowanie kryteriów komfortu w strefie przebywania ludzi. Zmiana nastawy jest znacznie szybsza niż przy zastosowaniu konwencjonalnych materiałów zmieniających objętość. Rozwiązanie to nie wymaga doprowadzenia energii zewnętrznej ani okablowania.

Parametry techniczne
przepływ: 20 do 1000 l/s lub 72 do 3600 m3/h
średnica ø: 160, 200, 250, 315, 400 mm

Zalety dysz dalekiego zasięgu TJN
■ Dzięki optymalizacji kształtu poziom mocy akustycznej do 6 dB niższy od poziomu mocy akustycznej dyszy DUK
■ Możliwość regulacji, ograniczenia i zablokowania kąta nawiewu
■ Dwustopniowa redukcja zasięgu strumienia w przypadku mniejszych pomieszczeń
■ Wysokogatunkowy polimer w kolorze zbliżonym do RAL – białe aluminium lub RAL – biały alpejski
■ Łatwy montaż dzięki mocowaniu bagnetowemu pierścienia maskującego (mocowanie ukryte)
■ Wariant z automatyczną nastawą, z elementem z pamięcią kształtu o krótkim czasie reakcji
■ Wariant z płaskim siłownikiem montowanym na zewnątrz zapewniający większą efektywność energetyczną
■ Sygnał sterujący siłownika dyszy zależny od temperatury, z możliwością integracji z systemem pomiaru i regulacji
■ Pięć wielkości, każda dostępna z bezpośrednim podłączeniem lub króćcem przyłączeniowym na kanał okrągły lub prostokątny
■ Wszystkie warianty dostępne także z zewnętrzną osłoną do montażu w przestrzeniach niezabudowanych

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017