Z perspektywy 5 lat działalności PORT PC

Polska w pogoni za Niemcami …w ogrzewaniu budynków

Często słyszy się opinie, że wiele rozwiązań powszechnie stosowanych obecnie w Niemczech trafi do nas masowo dopiero za parę lat. Można tu znaleźć sporo analogii. Gdyby porównać rynek pomp ciepła sprzed 10 lat w Niemczech i ten obecny w Polsce to widać podobny stopień rozwoju rynku. Liczba sprzedawanych pomp ciepła w Polsce jest taka, jak 10 lat temu w Niemczech. Podobną zgodność można znaleźć...

Jaką wodę stosować w instalacjach grzewczych – studia przypadków

Nowe wytyczne PORT PC cz. 4 i 5, które zostały wydane jesienią 2015 roku, opierają się w całości na niemieckich wytycznych VDI 2035 cz. 1 i 2. Wytyczne VDI 2035 są powszechnie uznawane jako jedne z najlepiej dopracowanych wytycznych branżowych w zakresie wody jako nośnika ciepła. Również wg oceny autora artykułu są to najlepiej i jak najbardziej praktycznie przygotowane standardy dotyczące jakości...

Jak (nie)ważne są certyfikaty energetyczne budynków?

Budynki według nowych standardów energetycznych

Zaostrzenia wymagań dotyczących zmniejszenia zużycia energii użytkowej (izolacyjności przegród budowlanych) i zużycia energii pierwotnej zostało rozłożone na najbliższe kilka lat. Pierwsze zmiany wymaganiach Warunków Technicznych (WT)  weszły w życie w styczniu 2014 r., kolejne zaczną obowiązywać od stycznia 2017, a ostatnie od 2021 roku. Rozłożenie wymagań Warunków Technicznych umożliwi...

Instalacje w nowych domach – problem czy szansa dla instalatora?

Sześć lat temu jako inwestor budujący dom jednorodzinny osobiście doświadczyłem jak wiele istotnych i trudnych decyzji, zarazem w bardzo w krótkim czasie trzeba podjąć. I te najtrudniejsze dotyczyły wyboru typu i wielkości budynku oraz instalacji w budynku. Każdy inwestor (również i ja) po pewnym czasie wyciągi z wnioski z tego co by zrobił gdyby mógł zbudować jeszcze raz. W moim przypadku –...

Zrozumieć pompę ciepła, czyli o zjawiskach fizycznych tu wykorzystywanych

O sensie zastosowania pomp ciepła każdy praktycznie instalator jest w stanie przekonać swojego klienta. Czasami jednak zapomina się podstaw, czyli właśnie tej wiedzy, która pozwala odpowiedzieć na pytania klienta dotyczące samych zjawisk fizycznych tu zachodzących. Postarajmy się więc sobie je przypomnieć. Pompy ciepła to wysoko efektywne urządzenia stosowane do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz...

Szczelne budynki: niekontrolowana i kontrolowana wentylacja (cz.2)

Główne cele wentylacji w budynku to dostarczenie tlenu niezbędnego do oddychania ludzi, obniżenie zawartości wilgoci w powietrzu, obniżenie stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych przez człowieka do akceptowalnych poziomów i w niektórych przypadkach dostarczenie tlenu do zapewnienia prawidłowego przebiegu spalania do kotłów z otwartą komorą spalania. Zastosowanie wentylacji...
Strona 1 z 4123...»»
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017