Wystąpienie Maxa Viessmanna podczas tegorocznego COP26

Viessmann aktywnie włącza się w kształtowanie polityki energetycznej, uczestnicząc w Konferencji Klimatycznej COP26 w Wielkiej Brytanii. COP26, który odbył się w Glasgow w dniach 1-12 listopada, zgromadził gości z ok. 200 krajów, reprezentujących różne dziedziny od polityki, przez biznes oraz działaczy na rzecz ochrony klimatu. Nadrzędnym celem spotkania było przyspieszenie działań na rzecz realizacji założeń Porozumienia Paryskiego i Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu czyli utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowanie działań na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C.
Konferencja obejmowała wiele wydarzeń, przemówień i dyskusji dotyczących najbardziej istotnych problemów klimatycznych, z jakimi boryka się dzisiejszy świat.
Max Viessmann, Co-CEO Viessmann Group i CEO Viessmann Climate Solutions, przemówił na jednym z wydarzeń organizowanych przy COP26 – Forum Zrównoważonych Innowacji 2021 – którego Viessmann jest sponsorem. Podczas swojego wystąpienia Max Viessmann rzucił światło na szereg najistotniejszych dla zrównoważonego rozwoju tematów, w tym:
• jak sektor budowlany może odgrywać kluczową rolę w osiąganiu celów klimatycznych poprzez dekarbonizację systemów ogrzewania i chłodzenia,
• co zrobić, by działania podejmowane na rzecz ochrony klimatu były jednocześnie sprawiedliwymi społecznie, korzystnymi i atrakcyjnymi dla użytkowników końcowych,
• rola, jaką H2 może odegrać w procesie dekarbonizacji i zapewnieniu ciągłości dostaw energii,
• postępy firmy Viessmann w zakresie dekarbonizacji.
Sponsorowane przez Viessmann Forum Zrównoważonych Innowacji było zorganizowane przez Climate Action, organizację, której celem jest nawiązywanie i budowanie partnerstwa między przedsiębiorstwami, rządami i organami publicznymi w celu przyspieszenia międzynarodowego zrównoważonego rozwoju i rozwoju „zielonej gospodarki”.

Bezpłatna prenumerata