Instalacje kanalizacyjne w pakiecie InstalSystem 5!

Wraz z najnowszą aktualizacją pakietu InstalSystem 5, oznaczoną numerem 22.0, udostępniony został nowy moduł do projektowania wewnętrznych grawitacyjnych instalacji kanalizacji sanitarnej.
Moduł pozwala między innymi na utworzenie modelu instalacji 3D, automatyczne wygenerowanie rozwinięć płaskich, obliczenie przepływów, wymiarowanie średnic i wygenerowanie zestawienia materiałów.
Oprócz tej, publikacja 22.0 zawiera wiele innych istotnych nowości, które można obejrzeć w krótkim filmie oraz przeczytać na platformie HelpSystem.

Bezpłatna prenumerata