Szkolenia z zakresu OZE

Firma ON sp. z o.o. jest certyfikowanym organizatorem szkoleń tematycznych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Posiadamy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie fotowoltaiki oraz pomp ciepła, a także znak MSUES (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych) wydawany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Obecnie rozpoczęła rekrutację na szkolenia w zakresie:

–  audytu energetycznego „Audytor Efektywności Energetycznej w oparciu o ustawę o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (moduły: zarządca energią, system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji)”,

– pompy ciepła „Szkolenie w zakresie pomp ciepła w ramach akredytacji UDT z zagadnieniami energetyki cieplnej”,

systemy fotowoltaiczne „Monter instalacji fotowoltaicznych wraz z uprawnieniami E i D. Szkolenie przygotowujące do egzaminu w UDT”. Powyższe szkolenia zostały opublikowane również w Bazie Usług Rozwojowych (skąd również istnieje dofinansowanie usługi do 80%. W przypadku osób, które chciałyby skorzystać ze szkoleń, a które zamieszkują, uczą się, bądź pracują na terenie województwa małopolskiego, dofinansowanie sięga 85%.

Wiecej informacji: Dominika Tympalska, Firma On sp. z o.o., ul. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów, dt@on-eco.pl, 608 095 726; https://on-eco.pl

 

Bezpłatna prenumerata