Program JUNKERS SZKOLI

Junkers-Bosch od kilku lat wspiera edukację techniczną na poziomie szkół średnich prowadząc program JUNKERS SZKOLI. 25 maja zakończyła się jego czwarta edycja: podczas finału nagrodzono 15 uczniów techników, którzy wyróżnili się doskonałą znajomością nowoczesnych systemów grzewczych. Wszyscy laureaci otrzymali elektronarzędzia Bosch, a najlepsza piątka dodatkowo voucher na kurs i egzamin dający uprawnienia wykonywania zawodu instalatora urządzeń grzewczych. W czterech edycjach programu wzięło udział 26 szkół i ponad 800 uczniów z całej Polski.

JUNKERS SZKOLI to program edukacyjny, który marka Junkers-Bosch prowadzi we współpracy ze szkołami średnimi, kształcącymi na kierunkach: technik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych i na kierunkach pokrewnych. Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń i systemów grzewczych. Uczestnicy zyskują przydatną na rynku pracy wiedzę ekspercką oraz biznesową. Program ma także na celu promocję zawodu instalatora urządzeń grzewczych.

W czwartej edycji programu organizowanej w roku szkolnym 2017/2018 wzięło udział 297 uczniów z 24 szkół z całej Polski. We wszystkich czterech edycjach programu wzięło udział łącznie ponad 800 uczniów z 26 szkół.

Laureaci IV edycji zostali wyłonieni na podstawie rankingu sumującego wyniki wszystkich trzech testów wiedzy. Piętnastu uczniów z najlepszym wynikiem w rankingu otrzymało nagrody od marki Junkers-Bosch.

W ramach programu JUNKERS SZKOLI firma Bosch zaprasza nauczycieli techników na szkolenia do Centrów Szkoleniowych Junkers-Bosch w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Następnie nauczyciele przekazują zdobytą wiedzę zainteresowanym uczniom, przygotowując ich do testów z trzech obszarów: techniki kondensacyjnej, techniki solarnej i pomp ciepła. Uczniowie z najlepszymi wynikami w testach zdobywają nagrody: m.in. elektronarzędzia marki Bosch.

Nagrodą główną jest kurs i egzamin na uprawnienia gazowe i elektryczne w zakresie eksploatacji. W ramach programu oferowane jest także szkolenie z przedsiębiorczości, które pozwala uzupełnić wiedzę praktyczną uczniów o kompetencje biznesowe.

Laureaci IV edycji programu JUNKERS SZKOLI (rok szkolny 2017/2018)

I nagroda

 • Adam Rybiński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim
 • Jan Lipiński z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach
 • Przemysław Chowaniec z Zespołu Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. prof. Walerego Goetla w Krakowie
 • Katarzyna Banaszczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim
 • Dawid Dyba z Zespołu Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. prof. Walerego Goetla w Krakowie

II nagroda

 • Adam Ślusarczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim
 • Przemysław Świątkowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim
 • Jarosław Banaszak z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu
 • Jakub Jankowski z Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
 • Szymon Bielicki z Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

III nagroda

 • Patryk Kanikowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie
 • Oliwia Górska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim
 • Kamil Stobierski z Zespołu Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. prof. Walerego Goetla w Krakowie
 • Nikodem Marciniak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie
 • Bernard Szczepaniak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie

Kolejna edycja programu rozpocznie się we wrześniu 2018 r.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017