Krystyna Boczkowska odznaczona Orderem Zasługi RFN

Krystyna Boczkowska, prezes spółki Robert Bosch oraz reprezentantka Grupy Bosch w Polsce została odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, który jest najwyższym niemieckim odznaczeniem przyznawanym cudzoziemcom. Order został przyznany w uznaniu zasług za dotychczasowe działania na rzecz budowania relacji polsko-niemieckich przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, a aktu dekoracji dokonał ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel.

Podczas laudacji ambasador RFN podkreślił zasługi Krystyny Boczkowskiej. – Z Pani osobą wiąże się historia wszechstronnego i pełnego sukcesów zaangażowania na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Od ponad 12 lat sprawuje Pani funkcję Prezesa Zarządu spółki Robert Bosch Polska, a wyniki Pani pracy to pasmo imponujących sukcesów. Bosch Polska jest bez wątpienia symbolem, z którego nie tylko Pani, ale także my wszyscy możemy być dumni – powiedział Rolf Nikel. Ambasador RFN zwrócił również uwagę na wszechstronną działalność społeczną Krystyny Boczkowskiej, w tym propagowanie kształcenia zawodowego oraz wspieranie kobiet w świecie biznesu.

– Jestem bardzo poruszona otrzymaniem tego nadzwyczajnego wyróżnienia. Budowanie od ponad 25 lat sukcesu Boscha w Polsce to jednocześnie wspieranie polskiej gospodarki nowymi miejscami pracy, licznymi inwestycjami oraz technologicznym know-how – powiedziała podczas uroczystości Krystyna Boczkowska. – Lata doświadczeń w pracy z kolegami z Niemiec pokazały, iż łączenie naszych najlepszych i wzajemnie uzupełniających się kompetencji prowadzi do ekonomicznego sukcesu obu stron: polskiej i niemieckiej i że warto wspierać nasze gospodarcze relacje, gdyż stanowią one solidną bazę do budowania silnej polskiej gospodarki – dodała.

Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) jest jedynym odznaczeniem niemieckim nadawanym przez władze federalne cudzoziemcom. Przyznawany jest od 1951 roku za zasługi cywilne i do tej pory otrzymało go na całym świecie 240 tysięcy osób.

Bezpłatna prenumerata