Podsumowanie XXXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane


XXXIX sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 27 maja br. egzaminem pisemnym. Do egzaminu testowego przystąpiło 3235 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 3440 osób. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 84,85%, natomiast ustnego 76,83%. Ogólna zdawalność egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 80,72%, co nie odbiega od poziomu zdawalności w sesjach poprzednich.
2643 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1182 osób), a najmniej, bo tylko 33 osoby, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz 30 osób w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata