OZE w zeszłym roku pokonały węgiel brunatny w Polsce

Jak wynika z raportu nt. działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, opublikowanego przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE), w 2023 roku polskie źródła odnawialne (nie licząc hydroenergetyki) wyprodukowały więcej energii elektrycznej, niż elektrownie na węgiel brunatny.

Polskie system elektroenergetyczny nadal w 75% opiera się na spalaniu węgla i gazu, jednak udział zielonej energii z roku na rok rośnie.

Zgodnie z opublikowanymi przez operatora systemu przesyłowego danymi, w zeszłym roku OZE wyprodukowały najwięcej energii w historii – 35 TWh. Stanowiło to 21,5% całej produkcji. Udział produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego wyniósł 21,1% i po raz pierwszy był niższy niż dla źródeł odnawialnych. W 2022 roku udziały te wynosiły: 15,8% dla OZE i 26,8% dla węgla brunatnego.

PSE podaje, że najwięcej energii w 2023 roku wyprodukowały elektrownie na węgiel kamienny – 46,8%. W sumie z obu rodzajów węgla powstało 68% energii elektrycznej. Z elektrowni gazowych pochodziło 8,3% produkcji, a z wodnych – 2,2%. Krajowa produkcja energii elektrycznej wyniosła 163,6 TWh.

Moc zainstalowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) osiągnęła 66,3 GW, w tym OZE (40%), węgiel kamienny (37%), węgiel brunatny (12,2%), elektrownie gazowe (niecałe 7%). Moc źródeł na węgiel kamienny wzrosła o 200 MW, gazowych – o 1,4 GW, a odnawialnych o ponad 5 GW.

Źródło: BiznesAlert.pl

Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata