Konsultacje nt. trajektorii dochodzenia do neutralności klimatycznej w 2050

Resort klimatu zaprasza do udziału w konsultacjach, które pomogą wypracować stanowisko Rządu RP do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Zabezpieczenie naszej przyszłości Cel klimatyczny na 2040 r. i droga ku neutralności klimatycznej do 2050 r. jako fundamenty zrównoważonego, sprawiedliwego i dostatniego społeczeństwa (COM/2024/63 final).

Komisja Europejska opublikowała 6 lutego br. Komunikat, który prezentuje trajektorię dochodzenia do neutralności klimatycznej w połowie bieżącego stulecia z uwzględnieniem wskaźników na 2040 rok.

Komunikat omawia trzy warianty redukcji gazów cieplarnianych o różnym poziomie ambicji: (1) cel do 80%; (2) co najmniej 85% i maksymalnie 90%; (3) co najmniej 90% i maksymalnie 95%. Komisja w komunikacie rekomenduje realizację celu pośredniego na rok 2040 na poziomie 90%.

W komunikacie zostało wskazanych 8 elementów, które według Komisji Europejskiej mają służyć osiągnięciu celu na 2040 r. Wśród nich jest między innymi odporny i niskoemisyjny system energetyczny dla budynków, transportu i przemysłu; rewolucja przemysłowa, której podstawą jest konkurencyjność oparta na badaniach i innowacjach, obiegu zamkniętym, efektywnym gospodarowaniu zasobami, dekarbonizacji i produkcji opartej na czystych technologiach; transformacja oparta na sprawiedliwości, solidarności i skutecznej polityce społecznej; rozwój infrastruktury do dostarczania, transportu i magazynowania wodoru i CO2.

Resort klimatu podjął prace nad oceną propozycji Komisji i przygotowywaniem stanowiska Rządu RP do przedmiotowego dokumentu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata