Anna Bogdan, nowy prezes PZITS

Anna Bogdan, nowy prezes PZITS

Nowe władze w PZITS

W dniu 11 grudnia 2020 r. zakończyła się kadencja władz naczelnych Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, trwająca od 2016 do 2020 roku. W trybie on-line odbyła się druga część (wyborcza) XXVIII Zebrania Delegatów PZITS. Wybrano nowego prezesa, zarząd główny, skład Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Delegata do Rady Krajowej FSN-T NOT.
Nowym prezesem PZITS w kadencji 2020-2024 została dr hab. inż. prof. politechniki warszawskiej Anna Bogdan. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska PW (2002 r.), stopień naukowy doktora uzyskała w 2007 r., doktora habilitowanego w 2012 r. Zawodowo przez wiele lat związana była z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, w którym pracowała w Zakładzie Ergonomii na stanowisku kierownika Pracowni Obciążeń Termicznych. Kilka lat temu wróciła do korzeni, na Politechnikę Warszawską, na Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (dawniej IŚ). Specjalizuje się w badaniu interakcji cieplnych między człowiekiem a otoczeniem, wpływem środowiska cieplnego na organizm człowieka oraz rozwiązaniami HVAC kształtującymi jego najbliższe otoczenie. W kręgu zainteresowań są również różnice w fizjologii człowieka (rozumianej bardziej „technicznie” niż „medycznie”), a w konsekwencji w odczuwaniu środowiska wewnętrznego wynikające ze zmienności osobniczych.
W kadencji 2016-2020 pełniła w zarządzie głównym PZITS funkcję wiceprezesa, była przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Warsztatów PZITS, jednej z ważniejszych technicznych konferencji organizowanych przez Zarząd Główny PZITS oraz współorganizatorem 39. Zjazdu Gazowników.
W pracy najbardziej lubi ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwiązań, prowadzenie badań i analiz, czasem dość zaskakujących wyników, zdobywanie nowej wiedzy oraz rozwiązywanie konkretnych problemów.

Bezpłatna prenumerata