Fundacja Świadomi Klimatu i Viessmann w czasach pandemii: Pomaganie mamy we krwi

Trwająca pandemia koronawirusa, wpłynęła na wszystkie strefy życia. Konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości postawiła przed nami liczne wyzwania. Nie wszystkie osoby, podmioty czy branże potrafią odnaleźć się w niej, nie korzystając z pomocy innych. Firma Viessmann wie, jak ważne jest aktywne wzajemne wsparcie i bezinteresowna pomoc niesiona tym, którzy jej potrzebują.
W tym szczególnym momencie, Fundacja Świadomi Klimatu wraz z firmą Viessmann, w ramach akcji „Pomaganie mamy we krwi” aktywnie angażuje się w działania na rzecz wspierania osób, podmiotów i branż szczególnie narażonych na skutki COVID-19. Swoją cegiełkę w budowaniu wsparcia dla służby zdrowia firma dołożyła poprzez organizację honorowych akcji oddawania krwi wśród pracowników i przyjaciół w oddziałach Viessmann w całej Polsce. Firma przekazała również Regionalnym Centrum Krwiodawstwa paczki ze środkami ochrony indywidualnej oraz sercami antystresowymi. Łącznie 12 500 maseczek jednorazowych, 500 przyłbic oraz 750 serc antystresowych trafiło do Centrów Krwiodawstwa we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie i Białymstoku.
W tym trudnym czasie, firma Viessmann postanowiła również wesprzeć artystów i aktorów warszawskiego teatru Garnizon Sztuki. W związku
z tegorocznym spotkaniem świątecznym – zaproszono pracowników, partnerów i przyjaciół firmy na nietypową, bo internetową wizytę
w teatrze na sztuce „Same Plusy”. Wybór repertuaru nie był przypadkowy – spektakl „Same Plusy #OnLIFE” to komediodramat o tym, że w życiu warto żyć …nie tylko dla siebie!
W najbliższym czasie firma planuje uruchomienie kolejnych inicjatyw.

Bezpłatna prenumerata