Mapy stężeń pyłu zawieszonego oraz dwutlenku azotu opracowane przez IOŚ-PIB


W ramach projektu NeuroSmog Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy stworzył wysokiej jakości wysokorozdzielcze mapy stężeń pyłu zawieszonego oraz dwutlenku azotu. Są to pierwsze tego rodzaju mapy w Polsce. Instytut udostępnia je do celów badawczych innym ośrodkom.

Mapy te mogą być wykorzystane w badaniach epidemiologicznych, a dodatkowo dają możliwość oceny indywidualnego narażenia na dane zanieczyszczenie powietrza. Opracowane są z uwzględnieniem wielu zmiennych i danych pochodzących z różnych dostępnych źródeł, w tym wyników pomiarów i modeli matematycznych. Są one wynikiem opracowanych w projekcie algorytmów statystycznych definiujących modele hybrydowe na podstawie modeli regresji (ang. Land-Use Regression models – LUR).

IOŚ-PIB udostępnia je jako wysokorozdzielcze mapy dla roku 2018 (roczna średnia wartość stężenia zanieczyszczeń), wykonane dla obszaru domeny projektu tj. 3 województw: opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego. Najwyższa rozdzielczość uzyskana w tych mapach to 125×125 m (wizualizacja rozkładów stężeń w rozdzielczości 1×1 km i 125×125 m znajduje się na załączonych rysunkach).

Jak można uzyskać mapy?
· regulamin: kliknij
· wzór umowy: kliknij

Zdając sobie sprawę, że opracowane w ramach NeuroSmog mapy narażenia nie muszą odpowiadać wymaganiom innych badań epidemiologicznych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oferuje usługę umożliwiającą komercjalizację wiedzy nabytej w ramach tego projektu, która może stanowić wsparcie naukowe i praktyczne innych badaczy. Może to mieć, na przykład formę map o większej rozdzielczości czasowej, lub map dla innych obszarów. Szczegóły, możliwości i ogólne zasady współpracy z Instytutem w zakresie tworzenia spersonalizowanych do określonego badania epidemiologicznego map narażenia, będą zamieszczone na stronie IOŚ-PIB wkrótce.

Źródło: Instytut Ochrony Środowiska

Bezpłatna prenumerata