Poradnik Energetyka Gminnego dostępny online


Poradnik jest opracowanim autorstwa doradców energetycznych, które będzie wsparciem w realizacji zadań gminy z dziedziny zwiększania efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. Zawiera szeroki przekrój zagadnień zaczynając od regulacji prawnych, poprzez aspekty planowania, wiedzę techniczną aż po ekonomikę i finansowanie przedsięwzięć. Jako źródło użytecznej wiedzy służyć może nie tylko władzom JST, ale również innym podmiotom jak np.:
• przedsiębiorcy (m.in. rozdział „Techniczne rozwiązania poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach”)
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe („Efektywność energetyczna w budownictwie”)
• ciepłownie („Efektywność energetyczna w ciepłownictwie”)
• osoby fizyczne („Odnawialne źródła energii”)
Biorąc pod uwagę rozległe grono adresatów Poradnika, poza dystrybucją wersji drukowanej dla urzędów gmin, autorzy zdecydowali się udostępnić dla wszystkich opracowanie w wersji elektronicznej tutaj.

Bezpłatna prenumerata