Kongres greenPower już 6-7 marca

Kongres odbędzie się w dniach 6-7 marca 2013 roku w hotelu Westin w Warszawie. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem – Energia ze źródeł odnawialnych bezpieczeństwem energetycznym XXI wieku.

Kongres greenPower 2013 jest miejscem spotkań zagranicznych i polskich przedstawiciel branży, szczególnie inwestorów, producentów urządzeń, dostawców know-how, firm konsultingowych i instytucji finansujących, ale także przedstawicieli Parlamentu, administracji rządowej i samorządowej oraz nauki. Zagraniczni i krajowi goście, przebywający w Warszawie mogą zapoznać się z najnowszymi technologiami, specyfiką i różnicami między polskim a europejskim rynkiem OZE i szerzej – rynkiem światowym. Kongres Green Power sprawdził się dotychczas jako znakomite miejsce do wymiany myśli i cennych doświadczeń.

Sesje plenarne podczas pierwszego dnia Kongresu ukierunkowują decydentów do kształtowania strategii opartych na miksie energetycznym zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne i pozwalającym planować długofalowo działania inwestycyjne przedsiębiorstw energetycznych. Drugi dzień podejmuje „polski know-how” prowadzenia działalności gospodarczej na rynku energetyki wiatrowej, biomasy i biogazu, wody, słonecznej, geotermalnej w Polsce – to cenna wartość szczególnie dla gości z zagranicy i wchodzących na rynek polskich przedsiębiorców.

Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej greenPower jest doskonałą płaszczyzną do zdobycia nowych i pogłębienia już istniejących kontaktów biznesowych. Jest miejscem, gdzie można sięgnąć po nowości technologiczne, zapoznać się z rozwiązaniami prawnymi i specyfiką przygotowania i finansowania, budowy i eksploatacji instalacji wykorzystujących poszczególne źródła energii.

Warto podkreślić, że twórcami Kongresu greenPower są organizacje i osoby od lat związane z branżą energetyczną. Powoduje to, że w tym wielkim wydarzeniu uczestniczą najwięksi inwestorzy branży i producenci urządzeń, a prelekcje prowadzone są przez znakomitych praktyków z kraju i zagranicy. Organizatorami Kongresu greenPower 2013 są: Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Fundacja REO oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.
http://kongresgreenpower.pl/

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017