Oferta NAPE dla chcących skorzystać z programu „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”

NAPE oferuje sporządzenia analizy możliwości adaptacji projektu budowy domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego do standardu NF15 i NF40 (dotyczy programu Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia w 2013 r. nowy program priorytetowy pn. „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”, skierowany do osób fizycznych. Zarezerwowano 300 mln zł na wypłaty dotacji od 11 do 50 tys. zł, do umów kredytu zawieranych w latach 2013-2018. Na lata 2013-2015 do rozdysponowania zaplanowano kwotę 100 mln zł.

Przyznanie dotacji jest uwarunkowane wydaniem przez powołanych do tego ekspertów odpowiedniego certyfikatu dla wznoszonego budynku. Natomiast rolą projektantów i inwestorów jest spełnienie wymagań określonych w wytycznych NFOŚiGW.

 Uzyskanie standardu NF40 lub NF15 (wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUco ≤ 40 kWh/m2rok lub EUco ≤ 15 kWh/m2rok) będzie wymagało wprowadzenia kompleksowych zmian w wymaganiach dotyczących izolacyjność cieplnej przegród zewnętrznych, rodzaju systemu wentylacji oraz szczelności powietrznej.

Do zmian tych należą:

- Ograniczenie zapotrzebowania na ciepło potrzebne do podgrzania nawiewanego powietrza zewnętrznego. Zastąpienie wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, charakteryzującą się niskim zużyciu energii elektrycznej

- Ograniczenie strat ciepła spowodowanych infiltracją powietrza zewnętrznego. Ograniczenie niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, podwyższenie wymagań dotyczących szczelności powietrznej obudowy budynku

- Ograniczenie strat ciepła przez okna i drzwi. Podwyższenie wymagań dotyczących izolacyjności

cieplnej okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych

- Ograniczenie strat ciepła przez przegrody nieprzeźroczyste. Podwyższenie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej ścian, dachów, stropów, stropodachów i podłóg na gruncie

-  Ograniczenie strat ciepła przez mostki cieplne. Wprowadzenie wymagań dotyczących maksymalnych wartości liniowego współczynnik przenikania ciepła

Oprócz wymienionych powyżej wymagań można sformułować dodatkowe zalecenia, które ułatwią osiągnięcie standardów i zagwarantują osiągnięcie zakładanego efektu środowiskowego. Wymagania te nie mają bezpośredniego wpływu na zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji budynku (poza wymaganiami dotyczącymi architektury) jednak mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów użytkowania budynku, ograniczenia emisji gazów cieplarniach i podwyższenia oferowanego komfortu.

Oferta Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. polega na przeprowadzeniu analizy wstępnej koncepcji architektonicznej lub projektu budowlanego pod kątem spełnienia wymagań NFOŚiGW dla standardu NF40 lub NF 15.

Analiza jest przedstawiana w postaci opracowania pisemnego o następującym spisie treści:

1. Podstawa opracowania

2. Analiza energetyczna budynku na podstawie istniejącej koncepcji wstępnej lub projektu

3. Identyfikacja możliwych usprawnień i określenie ich wpływu na bilans energetyczny budynku

3.1. Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie

3.1.1. Zwiększenie izolacyjności ścian zewnętrznych

3.1.2. Zwiększenie izolacyjności dachu

3.1.3. Zwiększenie izolacyjności stropu nad garażem

3.1.4. Zwiększenie izolacyjności ścian wewnętrznych pomiędzy częścią mieszkalną, usługową

a klatkami schodowymi

3.1.5. Zwiększenie izolacyjności przegród przeszklonych

3.1.6. Ograniczenie występowania mostków cieplnych

3.2. Zmniejszenie strat ciepła na wentylację, podwyższenie szczelności powietrznej budynku

3.3. Podniesienie efektywności energetycznej systemu grzewczego

3.4. Podniesienie efektywności energetycznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej z

zastosowaniem kolektorów słonecznych (część mieszkalna)

3.5. Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia części wspólnych budynku

4. Wybór optymalnego zestawu usprawnień modernizacyjnych

4.1. Wpływ usprawnień na charakterystykę energetyczną budynku i przyszłe koszty

eksploatacyjne

5. Wnioski końcowe

Końcowy wynik obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową dla standardu NF40 lub NF15 powinien odpowiadać wynikowi obliczeń przeprowadzanych przez niezależnego eksperta wydającego potwierdzenie spełnienia przez budynek wymagań określonych dla udzielenia dotacji przez NFOŚiGW. Ewentualne różnice mogą wynikać z zastosowania w trakcie budowy innych materiałów budowlanych lub instalacji niż te, które były w projekcie budowlanym.

Opracowanie jest sporządzane przez zespół ekspertów Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A., którzy mają wieloletnie doświadczenie w obliczeniach zapotrzebowania na energię budynków w ramach wykonywania audytów energetycznych i remontowych oraz świadectw charakterystyki energetycznej a także certyfikacji domów pasywnych wg. standardu Passivhaus Institut z Darmstadt w Niemczech. W zespole tym są zarówno inżynierowie budowlani z pełnymi uprawnieniami zawodowymi, jak i osoby posiadające uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Opracowanie jest w wykonywane terminie 3 tygodni od dni przedstawienia kompletnej koncepcji architektonicznej lub projektu budowlanego we wszystkich branżach.

 Koszt wykonania adaptacji projektu domu jednorodzinnego

ETAP I

Koszt adaptacji projektu domu jednorodzinnego do standardu energooszczędnego wynosi 1500 zł + 23% VAT. Cena nie obejmuje ewentualnych kosztów podróży.

ETAP II

Koszt opracowania rozwiązań szczegółowych wynosi 1500 zł + 23% VAT. Cena nie obejmuje ewentualnych kosztów podróży.

ETAP III (dodatkowy)

Koszt jednorazowego pobytu na budowie wynosi 400 zł + 23% VAT. Koszt wydania świadectwa wynosi 200 zł + 23% VAT. Koszt wykonania jednego testu szczelności wynosi 1000 zł + 23% VAT. Cena nie obejmuje ewentualnych kosztów podróży.

Koszt adaptacji projektu budynku wielorodzinnego lub użyteczności publicznej Harmonogram prac oraz koszt jest ustalany indywidualnie dla danego projektu.

Termin wykonania

Etap I wykonujemy w terminie maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy i otrzymania niezbędnych informacji o budynku w postaci dokumentacji technicznej budynku.

Etap II wykonujemy w terminie maksymalnie 30 dni od daty zakończenia Etapu I.

Pozostałe prace będą wykonywane w zależności od tępa realizacji projektu po ustaleniu z zleceniodawcą.

Kontakt w sprawie omówienia szczegółowej oferty

dr inż. Dorota Kowalska – dkowalska@nape.pl  22 50 54 506, 22 50 54 654

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA

Fundacja Poszanowania Energii

ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

tel.: 48-22-50-54-661 48-22-50-54-654

fax: 48-22-825-86-70

 

Pobierz ofertę: OFERTA

Więcej: www.nape.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017