Jubileuszowy PROGRAM PARTNERSKI REGULUS

Zapraszamy do udziału w X Misji Regulusa „PAŁASZ DRAGONÓW GWARDII KORONNEJ”. Trofeum misji otrzyma jej zwycięzca.
Dziewięciu kolejnych uczestników programu otrzymuje pamiątkowy sztylet – DRUH REGULUSA. Zakończenie programu nastąpi 30 czerwca 2022 roku.
Oto jego zasady:
• KARTA MISJI zawiera 16 pól, na które nakleja się otrzymane znaczki.
• Znaczki dostarczane są do firmy przy dostawie zamówionego towaru, wyłącznie wraz z dokumentem dostawy lub fakturą. Znaczki może zbierać każdy.
• Karty Misji dostarcza opiekun handlowy, można je także pobrać z strony internetowej i wydrukować.
• Za wypełnioną 16 znaczkami kartę producent płaci gotówką lub przelewem na wskazane konto kwotę 200 zł. Kartę należy przekazać opiekunowi handlowemu lub wysłać pocztą na adres firmy lub wysłać skan karty e-mailem. Gotówkę otrzymuje się bezzwłocznie.
• WAŻNE: Wygląd znaczków w każdej misji jest inny. Jeśli na karcie znajdzie się choć jeden znaczek z poprzednich misji, karta przepada.
• Wypłacamy gotówkę wyłącznie za kompletne karty misji (16 znaczków).
Znaczki otrzymuje się za:
• 1 znaczek za zakup każdego grzejnika typoszereg REVERS,
• 1 znaczek za zakup każdego grzejnika typoszereg E-VENT,
• 1 znaczek za każde 1000 zł netto przy zakupie zestawów ogrzewania kanałowego,
• 1 znaczek za każdy grzejnik z innych typoszeregów o wartości zakupu 800 zł netto.

Bezpłatna prenumerata